Skip to main content

Inger Ekrem ny i ledningen för Svensk Trädgård

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 11:52 CET

Inger Ekrem har utsetts till ny förbundssekreterare av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse, som säger: – Inger Ekrem är välbekant med organisationen och har stått för mycket av utvecklingen tillsammans med övrig personal. Hon har också intressanta idéer för utvecklingen av organisationen samt visioner om framtiden. Vi behöver en förbundssekreterare med visioner, en organisation som utvecklas och förändras med tiden, där sociala mediers betydelse inte förbises, kort sagt en organisation som har utrymme för alla med trädgårdsintresse. 

Inger Ekrem har arbetat som organisationssekreterare på Svensk Trädgårds Medlemsservice under många år och känner därför organisationen och dess arbete väl. Under en övergångsperiod har hon också fungerat som t f kanslichef. Hon efterträder Elisabeth Svalin Gunnarsson som övergått till egen verksamhet. 

Inger Ekrem har byggt upp förbundets hemsida www.tradgard.org med all den användarvänliga information och kunskap som finns där. Hon har också byggt och administrerat ett antal trädgårdsföreningars hemsidor. Hon ligger bakom det tekniska i Snigelnyckeln på vår hemsida liksom Fritidsodlingens Riksorganisations nya snigelsajt www.snigel.org. Inger har också haft det administrativa ansvaret för Svensk Trädgårds veckokurser ”Grönt Kort för certifierade fruktträdsbeskärare”. Inger är född och uppvuxen i Norge och kom till Sverige 1993. I augusti leder hon Svensk Trädgårds och Favoritresors trädgårdsresa ”Skimrande Lofoten – där ingen skulle tro att det finns trädgårdar” till Lofoten, där hon också bott.  

Så här säger Inger om sitt nya arbete: – Jag vill bygga vidare på det vi har uppnått och öka antalet medlemmar och föreningar. Riksförbundet Svensk Trädgård är i dag landets största trädgårdsorganisation och en av få medlemsorganisationer inom trädgårdsvärlden som fortfarande ökar i medlemsantal. – Jag vill också öppna för att se föreningslivet med nya ögon, för att hitta nya sätt att stimulera och främja trädgårdsföreningar att hitta nya medlemmar. Jag vill ta till vara på den stora kunskap och de starka krafter som i dag finns inom Riksförbundet Svensk Trädgård för att skapa en organisation för framtiden.  

Mer information: 

Inger Ekrem tel 08-792 23 40, inger.ekrem@tradgard.org och Stella Westerlund, stella.westerlund@tradgard.org, tel 0703-85 40 50.  

Pressbild finns på www.tradgard.org under Press.

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.