Skip to main content

​Nya faktablad om Zonkartan från Svensk Trädgård

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 07:00 CET

I samband med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 22-25 mars ger Riksförbundet Svensk Trädgård ut två nya Faktablad på temat Zonkartan, Sveriges Zonkarta för vedartade växter och Vedartade växters härdighet och klimatanpassning.

Faktabladen ger kunskap om Zonkartans ursprung och hur vi ska tolka och använda den som härdighetsreferens för våra vedartade växter. En fråga som aktualiserats när klimatet förändras och växter kommer från hela världen. Kunskap om växternas klimatanpassningar är nyckeln till att förstå vad som påverkar deras härdighet. Kunskap som hjälper oss att välja rätt växter och ge dem förutsättningar att växa och utvecklas på bästa sätt.

Riksförbundet Svensk Trädgård har genom åren gett ut ett fyrtiotal faktablad om ekologisk odling. Ett sätt att tillgängliggöra odlingskunskap till medlemmar och allmänhet. Samtliga faktablad kan enkelt laddas ner från hemsidan, www.tradgard.org, under kunskap, kunskapsbank och faktablad.

Kort om Zonkartan:
Svensk Trädgårds Zonkarta - en vägledning för växtval.
Svensk Trädgårds Zonkarta gäller för vedartade växter. Sverige är indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av Zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon 1 finns i landets mildaste delar och zon 8 i de kärvaste regionerna.

Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den vara. När klimatet förändras är det motiverat att revidera många växters härdighetsangivelser, men den grova indelningen av landets odlingszoner består.

För mer information (och faktabladen i sin helhet) kontakta:

Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård,
Tel. 0703-66 23 45, E-post: anna-karin.fallheden@tradgard.org. www.tradgard.org

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.