Skip to main content

Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut kunglig trädgårdsmedalj. Rättelse: medaljen delas ut den 1/10

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2017 09:15 CEST

Mariana Mattsson mottagare av ​Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer "för förtjänster om trädgårdsodling och biodling". Foto&copyright Reginald Scholz

Till helgen delas den tredje av Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling” 2018 ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till Norrlands främsta trädgårdsambassadör Mariana Mattsson. Trädgårdsmedaljen delas ut i Kyrkstaden i Lövånger den 1/10 kl.13 i samband med regionmötet för trädgårdsföreningarna. 


Motivering till utmärkelsen

Mariana Mattsson, Norrlands främsta trädgårdsambassadör, har under många år varit verksam inom norrländsk trädgårdsodling. Hon har genom sin entusiasm och envishet både sett till att förnya och öka intresset för trädgårdsodling i norr samt verkat för att man tagit tillvara och förvaltat den kunskap och det intresse som en gång fanns.

Traditionellt har det funnits mycket föreningsverksamhet i norr för att utveckla kunnandet inom trädgårdsområdet och Mariana har fortsatt på den banan. Hon har startat ett livaktigt trädgårdssällskap mitt ute i ”vildmarken” och hon har som tidigare styrelserepresentant inom Riksförbundet Svensk Trädgård verkat för att norrländsk odling aldrig fallit i glömska. Hon var också drivkraften bakom ”Budkavle från 2499 Norrlandsodlare” 2012, ett upprop från Norrland till media och trädgårdsnäringen att uppmärksamma Norrland i såväl journalistiskt material som i växtval. Budkavlen presenterades på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar samma år.

Hon är en trädgårdsambassadör som lyft blicken och visar på de fördelar och möjligheter som finns med odling i norr istället för att klaga på ”dåligt klimat”. 2015 fick hon uppdraget att skapa ”Mästarrabatten - norrsken och midnattssol”. Mästarrabatten är ett koncept för vanliga trädgårdar skapade av mästare i trädgård, vilket visar att hennes kunnande och erfarenhet uppmärksammats även inom yrkesodlingen.

Mariana har letat upp och inventerat gamla växter för att bevara det odlade kulturarvet som höll på att falla i glömska. I samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten samt Anders Berglund har Mariana Mattsson och Reginald Scholz, Trädgårdsduon rosa lapponica, återuppväckt Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs. Mariana har också, tillsammans med Reginald Scholz, tagit initiativet till, byggt upp och varit ledare för landets första kulturbotaniska trädgård, Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele. Ett arbete som pågick under 5 år tills bristande resurser tvingade dem att avgå.

Mariana har medverkat med artiklar om norrländsk odling i många tidskrifter, inklusive Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemstidning Hemträdgården. För alla trädgårdsentusiaster har hon utökat kunskapsbanken genom att, i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård, publicera de första e-böckerna om trädgård i Sverige, fria att ladda ner från Internet.

Marianas arbete inom trädgårdsområdet är mångsidigt med en grön tråd av nyfikenhet, beslutsamhet, driv och ambition. Mariana kämpar för odlingskultur i norr som hon återupprättar genom alla sina fantastiska idéer, uppdrag och projekt.

De andra två trädgårdsmedaljörerna 2017, docent i agrarhistoria och museiintendent på Julita, Else-Marie Strese Julita, och trädgårdsmästaren Peter Korn Eskilsby, mottog sina medaljer traditionsenligt under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte i augusti tidigare i år.

Pressen är välkommen att närvara. Mer information genom Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org eller Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org.

Om Riksförbundet Svensk Trädgård, www.tradgard.org.

Om Kungliga Patriotiska Sällskapet, se www.kungligapatriotiskasallskapet.se.

Se även www.rosalapponica.nu , www.skogsmuseet.se/kulturbotan , www.tradgard.org/ebok

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.