Skip to main content

Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2016 23:59 CEST

Riksförbundet Svensk Trädgård delar årligen ut Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”.

Riksförbundet Svensk Trädgård delar årligen ut Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. Traditionsenligt sker utdelningen under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte. I år hålls Sommarmötet 12-14 augusti i Småland och samarrangeras av Emådalens Trädgårdssällskap, Oscarshamns Trädgårdsförening och Stranda Trädgårdssällskap.

2016 års trädgårdsmedaljer tilldelas professor Birgitta Rämert, Uppsala, landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, Stockholm och biolog Svengunnar Ryman, Tierp, med följande motiveringar:

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas professor Birgitta Rämert, som genom sin omfattande forskning, sitt mångåriga engagemang för växtskydd och arbete med biologisk bekämpning av skadedjur har bidragit stort till forskningen inom området. 

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson, för hans mångåriga insats för att uppmärksamma den svenska landskapsarkitekturen och hans internationella engagemang och erkännande som projekterande landskapsarkitekt och gästprofessor vid olika akademier i USA och Europa. 

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas biolog Svengunnar Ryman för hans skicklighet inom botaniken, förmåga att förmedla sin gedigna artkunskap om vilda och odlade växter, genom såväl litteraturen som det omfattande och värdefulla arbetet med att utveckla och tillgängliggöra SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas. 

För längre presentationer av medaljörerna och motiveringar läs vidare i bifogat dokument.

För mer information kontakta Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org eller Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org. Om Riksförbundet Svensk Trädgård, www.tradgard.org. Om Kungl. Patriotiska Sällskapet, se www.kungligapatriotiskasallskapet.se. Se även www.slu.se, www.slu.se/skud, www.for.se, www.elitplantstationen.se och www.thorbjorn-andersson.com.

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Bifogade filer

PDF-dokument