Skip to main content

Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2012 10:29 CEST

Under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte utdelas traditionsenligt Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling”. I år hålls Sommarmötet i Uppsala 17-19 augusti och arrangeras av 150-årsjubilerande Uppsala TrädgårdSällskap,

2012 års medaljer tillfaller trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson, landskapsarkitekten SAR/MSA Ulf Nordfjell, samt tidigare statskonsulenten vid Sveriges lantbruksuniversitet, växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson, med följande motiveringar:

Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson för att hon genom årtionden med tv-program, artiklar, böcker och föredrag förmedlat sin passion för trädgård till svenska folket. Med sitt stora engagemang och intresse för de svenska trädgårdarna och människorna som odlar dem, sprider hon kunskap om trädgård, växter och odling, även utöver landets gränser. Hon är den svenska trädgårdens främsta förespråkare.

Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas landskapsarkitekt SAR/MSA Ulf Nordfjell för att han genom sina grönskande mästerverk översatt den svenska naturens skönhet till eleganta trädgårdspoem och med detta skapat en hortikulturell stil som också väckt internationell ryktbarhet. Därigenom har han också påtagligt bidragit till att höja trädgårdsyrkenas status i Sverige. Hans betydelse som inspiratör för kommande generationer av svenska trädgårdsskapare är enorm.

Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas tidigare statskonsulenten vid Sveriges lantbruksuniversitet, växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson för att hon som redaktör, författare, radioröst och lärare medryckande och insiktsfullt informerar allmänhet och yrkesutbildade om trädgård. Hon står för faktabaserad trädgårdsinformation och hennes förmedling av trädgårdsforskning till fritidsodlare är unik i trädgårdssverige.

Maj-Lis Pettersson fick sin medalj vid Sommarmötet i Uppsala och Gunnel Carlson tog emot sin av Inger Palmstierna, ordförande i Landskrona Trädgårdssällskap vid Landskrona Trädgårdsgille, som inföll samma dag som Sommarmötet.
Ulf Nordfjell kunde inte närvara vid Sommarmötet och kommer att ta emot sin medalj under hösten.

Presentationer finns på följande sidor och pressbilder på Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida www.tradgard.org, under Press.

För mer information kontakta Inger Ekrem, förbundsdirektör, Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org, eller Stella Westerlund, marknadsansvarig, tel 0703-85 40 50, stella.westerlund@tradgard.org

Om Kungl. Patriotiska Sällskapet, se www.kungligapatriotiskasallskapet.se

18 augusti 2012

Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist och författare

Motivering:

Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas trädgårdsjournalisten och författaren Gunnel Carlson för att hon genom årtionden med tv-program, artiklar, böcker och föredrag förmedlat sin passion för trädgård till svenska folket. Med sitt stora engagemang och intresse för de svenska trädgårdarna och människorna som odlar dem, sprider hon kunskap om trädgård, växter och odling, även utöver landets gränser. Hon är den svenska trädgårdens främsta förespråkare.

Presentation:

Gunnel Carlson är bosatt i skånska Arlöv, där hon själv odlar sin trädgård. Hennes egna rötter är jordiga, säger hon själv. Morfar Henning Svensson hade handelsträdgård i Härplinge i Halland och hennes föräldrar med pappa Arthur Persson i spetsen hade plantskola i Blekinge.
Sedan 1996 arbetar Gunnel som trädgårdsjournalist och delar med sig av sitt stora intresse och sina kunskaper om växtriket. För alla med ett intresse för trädgård är Gunnel ett välkänt ansikte. Hela tio år och 318 avsnitt av programmet Gröna Rum i Sveriges Televison har satt sina spår. Programmet som lades ner 2005, följdes sedan bland annat av en mindre serie: Gunnels Gröna som gick 2006 och 2007. Gröna Rum-programmen har även visats i Danmark och Norge.

De senaste åren har Gunnel också medverkat som inspiratör och trädgårdsrådgivare i Sveriges Televisions Gokväll.Gunnel har rest kors och tvärs i Sverige med sina föredrag och besökt en lång rad trädgårdsföreningar. Om sina många trädgårdsmöten landet runt har Gunnel sagt: ”Det är mötena med alla intresserade trädgårdsmänniskor som är roligast. Det är en sådan glädje och passion samlad varje gång, och jag lär mig alltid massor av dessa generösa odlarfantaster.”
Hon har också givit ut elva böcker. Den första kom 2000 och hette Gröna Rum, precis som tv-serien. Sedan följer en lång rad böcker, en del skrivna i samarbete med andra trädgårdsskribenter. De två senaste som är boken om Gunnebo slott och boken ”Min gröna passion”, som kom ut 2012.

 Gunnel har arbetat för att visa bredden och mångfalden i den svenska trädgården. Upphovet till hennes bok ”Trädgårdsriket” och hemsidan med samma namn har varit en stark önskan att göra många av de fantastiska svenska trädgårdarna tillgängliga för besökare. På hemsidan Trädgårdsriket kan man registrera sin trädgård om man vill ta emot besök. Här kan man även planera trädgårdsbesök. Gunnel är också en av initiativtagarna (tillsammans med Riksförbundet Svensk Trädgård) till det landsomfattande evenemanget Tusen Trädgårdar, som genomfördes första gången en dag 2010 och återkommer den 12 augusti 2012. Det har resulterat i att många har fått upp ögonen för alla de trädgårdar som lockar till besök, från norr till söder. Nu öppnar många svenskar sina trädgårdar och antalet trädgårdsbesök slår alla rekord.
Gunnel har tilldelats flera utmärkelser för sitt arbete, däribland Ulla Molin-priset 2009. Hon utsågs 2012 till hedersledamot i Lappmarkens Trädgårdssällskap.

Böcker av Gunnel Carlson

Gröna Rum, 2000
Gröna Hjälpen, 2003, tillsammans med Susanna Hultin och Victoria Jung
Växter för balkong och uterum, 2004, med Eva Braun, Jörgen Schwarzkopf och Åke Truedsson Växthus och uterum, 2006, med Eva Braun, Jörgen Schwarzkopf och Åke Truedsson
Skydda trädgården, 2008, med Susanna Hultin
Rensa trädgården, 2009, med Susanna Hultin
Första trädgårdshjälpen, 2010, med Susanna Hultin
Största Trädgårdshjälpen, 2011, med Susanna Hultin
Trädgårdsguiden, 2007
Trädgårdsriket, 2011
Gunnebo – Historien, hantverket, trädgårdarna, maten, 2012 med Eva Kewenter
Min gröna passion, 2012

Landskapsarkitekt SAR/MSA Ulf Nordfjell

Motivering:

Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas landskapsarkitekt SAR/MSA Ulf Nordfjell för att han genom sina grönskande mästerverk översatt den svenska naturens skönhet till eleganta trädgårdspoem, och med detta skapat en hortikulturell stil som också väckt internationell ryktbarhet. Därigenom har han också påtagligt bidragit till att höja trädgårdsyrkenas status i Sverige. Hans betydelse som inspiratör för kommande generationer av svenska trädgårdsskapare är enorm.

Presentation:

Landskapsarkitekten Ulf Nordfjell är född 1948 i Bjurholm, uppvuxen i Umeå, och numera bosatt i Stockholm. De västerbottniska rötterna märks tydligt och han förknippas med en norrländskt präglad estetik i sitt trädgårdsskapande. Ulf Nordfjell lyfter den storslagna enkelheten i det norrländska landskapet till en exklusiv nivå, och gör den attraktiv och åtråvärd. Han får oss att se fjällets och ängens unika kvaliteter, och översätter detta till elegant trädgårdsspråk. Sinnebilden av en stilla skogstjärn förvandlas av Ulf Nordfjell till ett magiskt vackert trädgårdssmycke, och den vanliga tallskogen omformas av hans penna till en kontemplativ trädgård med djupt existensiellt innehåll. Inte minst märks detta i hans skapelser ”Skogens Trädgård” på Wij Trädgårdar i Ockelbo och i SPA-parken i Umeå, där besökarna starkt berörs av trädgårdsrummens närmast sakralt fridfulla utstrålning. Men också hans ”Sinnenas trädgård” vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm bär uttryck om människans andliga och mentala behov av trädgård och gröna miljöer.

Ulf Nordfjell förenar på ett ypperligt sätt många diametrala motsatspar i sina verk: trädgård och landskap, arkitektur och natur, det formella och det naturliga. Hans kombinationer av ljuv blomsterromantik och sparsmakad minimalism där skira växter möter strama linjer både förtrollar och hänför. Lingon och linnea har i Ulf Nordfjells trädgårdskonst uppgraderats till extravaganta trädgårdsväxter. ”Att stilisera känslan av natur utan att avbilda den” är ett av hans ledande teman, och detta genomförs på ett konsekvent mästerligt sätt.

Hans verk bär på en historisk anknytning som omtolkas och ges nya uttryck. Granithällar och timmerväggar återfinns i flera av hans verk, där de skänker form och struktur men också skapar anknytning i tid och rum. Den viktiga dialogen mellan ute- och innemiljö präglar även det hans design. Men Ulf Nordfjells trädgårdskonst handlar inte bara om stil utan också om ekologi och anpassning till platsens förutsättningar. Han är nämligen inte bara landskapsarkitekt, utan också biolog. För honom går funktion och estetik hand i hand, och hans växtval är verkligen praktiskt djupt rotad i den norrländska myllan.

Hans uppdrag har en bred spännvidd, allt från stora offentliga uppdrag till små privata trädgårdar, belägna såväl i norr som i söder. Ulf Nordfjell är också mannen bakom flera svenska trädgårds- utställningar. 1998 var han utställningsarkitekt för “Trädgården och Konsthantverket” i Stockholm under kulturhuvudstadsåret, och år 2000 utställningsarkitekt för “Hedens Lustgård” i Göteborg. Han ledde utvecklingen och förnyelsen av Trädgårdsföreningen i Göteborg, och var utställningsarkitekt för ”Göteborgs Lustgårdar” under 2008. Han har förnyat ett flertal svenska stadsparker, bl.a. i Linköping, och var 2002 konstnärlig ledare för Norrvikens Trädgårdar i Båstad.

Men mest berömd har han förstås blivit för sina trädgårdar på världens främsta trädgårdsutställning, Chelsea Flower Show. År 2007 medverkade han för första gången med ett bidrag till Carl von Linnés ära; ”A Tribute to Linné”, för vilken han belönades med en guldmedalj. Denna trädgård åter- uppbyggdes på Göteborgs Botaniska Trädgård, och numera återfinns den i Växjö. När Ulf återkom till Chelsea år 2009 belönades hans trädgård "The Daily Telegraph Garden" inte bara med en guldmedalj, utan utsåg även till ”Best in Show”. Med dessa kreationer har Ulf Nordfjell etablerat sig som trädgårdsdesigner i världsklass, och som sådan har han exporterat den ljusa, nordiska trädgårdsstilen till en överförtjust internationell marknad. Därigenom har han också påtagligt bidragit till att höja trädgårdsyrkenas status i Sverige.

2008 gavs hans bok 12 trädgårdar av Ulf Nordfjell ut i ny upplaga, utökad med Linnéträdgården för Chelsea Flower Show.

Hans betydelse som inspiratör för kommande generationer av svenska trädgårdsskapare är enorm, och redan nu kan anas att Ulf Nordfjell har bildat skola för dessa trädgårdsdesigners. En skola där vildmark förenas med arkitektur till kalligrafiskt skön men kärv trädgårdspoesi.

Maj-Lis Pettersson, tidigare statskonsulent och växtskyddsexpert

Motivering:

Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas tidigare statskonsulenten vid Sveriges lantbruksuniversitet, växtskyddsexperten Maj-Lis Pettersson för att hon som redaktör, författare, radioröst och lärare medryckande och insiktsfullt informerar allmänhet och yrkesutbildade om trädgård. Hon står för faktabaserad trädgårdsinformation och hennes förmedling av trädgårdsforskning till fritidsodlare är unik i trädgårdssverige.

Presentation:

Maj-Lis Pettersson var fram till sommaren 2012 statskonsulent vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Ultuna, hon är utbildad hortonom och växtskyddsexpert.
Maj-Lis Pettersson har under 15 år varit redaktör för Fakta Trädgård Fritid (SLU:s faktabladsserie som sammanfattar och förenklar aktuell trädgårdsforskning för fritidsodling). Under hela 35 år har hon varit redaktör för Fakta Växtskydd (SLU:s faktablad om just växtskydd som vänder sig till yrkesmänniskor inom trädgård) och även själv varit författare till flera av bladen. Detta visar bredden i hennes unika informationskunskap och grundmurade växtskydds- och trädgårdskunskap, förankrad i forskarsamhället.

Maj-Lis har även verkat som författare till de böcker som alla trädgårdsintresserade i Sverige använder som uppslagsverk inom växtskydd:
Trädgårdens växtskydd, 2011
Skydda dina krukväxter, 2010

Skydda din trädgård, 2009 Växtskydd i trädgården, 2003

I över 25 år har Maj-Lis kontinuerligt varit trädgårdsrådgivare i Sveriges Radio P4 Uppland. Radioprogrammet ”Odla med P1” startade Maj-Lis och Annika Hellbom 2004 och det sänds fortfarande från mars till september varje år i Sveriges Radio, med Maj-Lis som populär expertröst.

Maj-Lis bedriver undervisning för studenter inom hortonom- och landskapsarkitektur på Sveriges lantbruksuniversitet och undervisning för studenter på trädgårdsmästarutbildningen YH i Enköping. Hon håller också varje år en lång rad föredrag och kurser för yrkesaktiva inom trädgård samt för trädgårdsföreningar och fritidsodlare runt om i Sverige.

Som en positiv förebild för hortonomyrket utsågs Maj-Lis Pettersson 2012 till Årets Hortonom av Sveriges Hortonomförening. 

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.