Skip to main content

Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga utdelning av Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2018 22:21 CEST

Medaljörer från vänster Claerens Jacobsen, Gunnel Holm, Eva Gustavsson och Roland Gustavsson.

Traditionsenligt delas Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling” ut under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte. I år är det Bräkne-Hoby Trädgårdsförening i Blekinge, med sina 117 medlemmar, som bjuder in till Sommarmötet den 18-19 augusti. Medaljerna delas ut under högtidliga former den 18 augusti.

2018 års trädgårdsmedaljer tilldelas tidigare landskapsarkitekt, universitetslektor och forskare vid SLU Alnarp, Eva Gustavsson Ronneby, landskapsarkitekt och professor emeritus i vegetationsbyggnad vid SLU Alnarp Roland Gustavsson Ronneby, hortonom och verksamhetsledare för E-planta Gunnel Holm Helsingborg, samt plantskoleägare för Billbäcks plantskola Claerens Jacobsen Svärtinge.

För längre presentation av medaljörerna se bifogad pdf-version av pressmeddelandet.

För mer information kontakt Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org, eller Lennart Froby, styrelseordförande, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0704-24 24 36, lennart.froby@tradgard.org

Mer om Riksförbundet Svensk Trädgård,www.tradgard.org.
Mer om Kungl. Patriotiska Sällskapet, www.kungligapatriotiskasallskapet.se.

Se även www.slu.se, www.eplanta.com, www.billbacks.se

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Bifogade filer

PDF-dokument