Skip to main content

Riksförbundet Svensk Trädgårds utdelning av Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2017 22:45 CEST

Riksförbundet Svensk Trädgårds (RST) utdelning av trädgårdsmedaljer. RST´s ordförande Lennart Froby, medaljör Peter Korn, medaljör Britt-Marie Strese, RST´s förbundsdirektör Inger Ekrem. Medaljör Mariana Mattsson kunde ej närvara vid utdelningen.

Traditionsenligt delas Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling” ut under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte i augusti. Sommarmötet hålls i år i Sörmland 12-13 augusti och medaljerna delas ut under högtidliga former den 12 augusti. 

2017 års trädgårdsmedaljer tilldelas docent i agrarhistoria och museiintendent på Julita, Else-Marie Strese Julita, trädgårdsmästaren Peter Korn Eskilsby, samt Norrlands trädgårdsambassadör Mariana Mattsson Blåviksjön.

För längre presentation av medaljörerna och motiveringar se bifogad word-version av nyheten.

Fyra trädgårdsföreningar står tillsammans som värdar för årets upplaga av Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte: Nyköpings Trädgårdsförening, Runtuna trädgårdsförening, Trosabygdens Trädgårdssällskap och Vingåkers Trädgårdsvänner, med sammanlagt 668 medlemmar.

Mer information genom Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org eller Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org
Om Riksförbundet Svensk Trädgård, www.tradgard.org.
Om Kungl. Patriotiska Sällskapet, se www.kungligapatriotiskasallskapet.se.

Se även www.slu.sewww.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard, www.peterkornstradgard.se, www.rosalapponica.nu

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Bifogade filer

Word-dokument