Skip to main content

Svensk Trädgård uppmanar till nationellt firande av svenska äpplen

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2016 12:00 CEST

Svensk Trädgård tillsammans med engagerade äppelentusiaster.

Den 25 september 2016 firas den första nationella Äpplets Dag i Sverige. Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit initiativet till dagen och gör det med syfte att öka intresset för det svenska äpplet och skötseln av våra äppelträd. Flera organisationer ställer sig bakom initiativet och uppmärksammar dagen på olika sätt runt om i landet.

Riksförbundet Svensk Trädgård utbildar sedan många år certifierade fruktträdsbeskärare. Fokus ligger på att bevara och sprida kunskap om beskärning samt att höja fruktträdens status som kulturbärare och fruktbärare i våra trädgårdar. Många av fruktträdsbeskärarna finns samlade på www.tradgardskartan.se.

- Vi har en fantastisk äppelskatt i våra trädgårdar som vi behöver ta hand om för nutida och framtida generationer. Värdet av att ta tillvara på det närodlade tillsammans med vikten av att vårda våra fruktträd, gjorde att vi tog initiativet till den här dagen, säger Inger Ekrem, förbundsdirektör på Riksförbundet Svensk Trädgård.

Med en gemensam temadag för äpplet finns möjligheten att fira tillsammans i hela landet och ge det svenska äpplet den uppmärksamhet det förtjänar. Äpplets Dag omfattar alla slags äppelaktiviteter, från större äppelmarknader, lokala trädgårdsföreningars äppelarrangemang till enskilda trädgårdsägare som önskar ge bort den frukt de själva inte kan ta hand om.

Riksförbundet Svensk Trädgård har under året träffat flera representanter från organisationer som ställer sig bakom initiativet. Nätverksträffar har anordnats för att diskutera och inspirera kring Äpplets Dag. Organisationer som Aktionsgruppen Rädda Äppelträdet i Gävle, Blomsterlandet, Centrum för biologisk mångfald, Elitplantstationen, Föreningen Sörmlandsäpplen, Julita gård, Kiviks Musteri, Koloniträdgårdsförbundet, LRF Trädgård, SLU Alnarp, Stiftelsen Rosendals Trädgård, Sveriges Pomologiska Sällskap, Studiefrämjandet, Trädmästarna, Åkersberga Trädgårdssällskap och Äppelmarknaden i Kivik tillsammans med erkända och engagerade pomologer har varit delaktiga. Så här uttrycker Görel Kristina Näslund pomolog och författare till bland annat boken Svenska Äpplen sin förkärlek för den högt uppskattade frukten.

- Äpplet är trädgårdens förnämsta gåva till odlaren. Vacker, god och doftande talar frukten till alla sinnen och skänker njutning för kropp och själ.


Äppelaktiviteter

Riksförbundet Svensk Trädgård medverkar under Nordiska Museets Äppelfestival 24-25 september. Exempel på program där Riksförbundet Svensk Trädgårds närmare 160 lokala trädgårdsföreningar medverkar i år är: Skörde- och växtmarknad med äppeltema och firande av Äpplets Dag, Höstens Skafferi i Göteborgs Botaniska, Kurs i äppelbeskärning, Äppelutställning, Besök i privatträdgårdar, Äppelföredrag med provsmakning, Äpplen och ympning m fl. Se respektive föreningsprogram och andra aktiviteter på www.tradgardskartan.se.

Engelsk förebild

I England firas Apple Day sedan 1990 med hundratals lokala evenemang den 21 oktober varje år. Initiativet kom från en ideell organisation, som heter Common Ground. Från och med 2016 firas Äpplets Dag den 25 september i Sveriges på initiativ av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Följ Äpplets Dag

Dela bilder på sociala medier #äppletsdag. Lägg upp äppelaktiviteter på www.facebook.se/appletsdag och läs mer om initiativet på www.appletsdag.se.


För mer information kontakta:

Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org.

Inger Ekrem, förbundsdirektör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org

www.tradgard.org

www.appletsdag.se

www.tradgardskartan.se

På bilden: Äpplen engagerar. Nätverkande organisationer inför Äpplets Dag: fv Mattias Iwarsson Centrum för biologisk mångfald, Annika Stigmark Studiefrämjandet, Ann-Catrin Thor Svensk Trädgård, Stella Westerlund Svensk Trädgård, Lennart Froby Åkersberga Trädgårdssällskap, Anna-Stina Andersson Sveriges Pomologiska Sällskap, Kristina Levinsson, Kiviks Musteri, Inger Hjalmarsson Programmet för odlad mångfald, Christina Säll Svensk Trädgård, Elisabet Martinsson Elitplantstationen, Charlotte Sommarin, Föreningen Sörmlandsäpplen, Tin-Tin Jersild Rosendals Trädgård, Görel Kristina Näslund Kärnhuset, Sylve Rolandsson Aktionsgruppen Rädda Äppelträdet i Gävle, Melina Eliasson Trädmästarna.

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Bifogade filer

PDF-dokument