Skip to main content

Yrkesseminarium om fruktträdsbeskärning i samarbete med Svensk Trädgård

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 16:26 CET

Fruktträdsbeskärning för framtida goda skördar

De fruktgivande träden i våra trädgårdar och på offentliga platser är värdefulla och många. Vanligast är äppelträdet. Beroende på trädets ålder, art och sort varierar beskärningsinsatserna. Alla träd ska inte behandlas lika. Varför de blivit planterade, i vilken miljö de växer och hur vi vill att de ska utvecklas är viktigt att beakta. 

Men vad är egentligen bäst för trädet? Och vilka redskap ska man använda? Ska hatten kunna kastas genom trädet när man är klar? Får man fortfarande beskära på vårvintern eller är det endast JAS-beskärning (juli, augusti, september) som gäller? Förblöder plommonträden om man beskär dem på våren?

Ja, frågorna och även missförstånden är många. Torsdag den 21 mars hålls seminariet Fruktträdsbeskärning med trädet i fokus. Seminariet ger grundläggande aktuell kunskap i ämnet och det ges utrymme att ställa egna beskärningsfrågor. Detta är ett seminarium för fruktträdens bästa.

Den som vårdat ett fruktträd har skapat något för framtiden. Ett vårdat fruktträd kan leva och ge bra skördar till dig, dina barn och dina barnbarn, säger Henrik Bodin, en av de tre föreläsarna under eftermiddagen, tillika kurssamordnare för Grönt Kort och trädgårdsrådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård.

Föreläsare är Henrik Bodin, Ann-Catrin Thor och Henrik Morin. Samtliga medverkar även i kursen Grönt Kort, som certifierat närmare 400 fruktträdsbeskärare sedan kursen startade 1996 av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Se detaljprogram och boka plats senast 3 mars på www.for.se. Begränsat antal platser.

Seminariet görs i samarbete mellan Fritidsodlingens Riksorganisation, Riksförbundet Svensk Trädgård och Nordiska Trädgårdar.

Läs mer om Grönt kort och kurs i fruktträdsbeskärning på www.tradgard.org/kunskap/kurser.html
FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation www.for.se
Nordiska Trädgårdar www.nordiskatradgardar.se

Samtliga yrkesseminarier under Nordiska Trädgårdar

Nordiska Trädgårdar är den största trädgårdsmässan i Norden och arrangeras av Stockholmsmässan i samarbete med FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation. Mässan pågår 21-24 mars och erbjuder ett omfattande föredragsprogram, för såväl yrkesverksamma som allmänheten. Detaljprogrammet för samtliga yrkesseminarier finns på www.for.se.

  • Muren på kyrkogården och i landskapet – historia, skydd och underhåll, torsdag 21 mars
  • Fruktträdsbeskärning med trädet i fokus, torsdag 21 mars
  • Invasiva främmande växtarter – riskbedömning och bekämpning, torsdag 21 mars
  • Träd i staden – rätt växt på rätt plats och användning, fredag 22 mars
  • Humleodling – i större och mindre skala, fredag 22 mars


För mer information kontakta:

Lise-Lotte Björkman, mässprojektledare, FOR, lise-lotte.bjorkman@for.se, tel.0702-93 30 85.
Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, anna-karin.fallheden@tradgard.org, tel.0703-66 23 45

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och ca 155 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.