Skip to main content

Arne Ljungqvist kommenterar GS-avtalet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 13:50 CEST

I nr 7-8/2003 av tidningen Svensk Idrott, som kommer ut i dagarna, kommenterar Riksidrottsförbundets förre ordförande Arne Ljungqvist det avtal som träffats med RF:s generalsekreterare Lennart Karlberg på följande sätt:

"Björn Rosengren ondgör sig över att anställningsavtalet mellan RF och Generalsekreteraren innehåller en s k 'fallskärm' innebärande 24 månaders lön efter avgång. Eftersom jag var ansvarig för rekryteringen och avtalsskrivningen då GS anställdes 1991 har jag anledning att kommentera Björns inlägg.

RF valde att anställa en ny GS på visstidsförordnande och som förlängts vid två tillfällen, senast 30/6 1999. Det är både rimligt och gängse att en sådan anställningsform för en chefstjänsteman innehåller någon form av avgångsersättning vid anställningens upphörande, eftersom chefstjänstemän inte omfattas av lagen för anställningsskydd (LAS). Enligt avtalstexten utgår avsgångsvederlaget till GS 'vid uppsägning från RF:s sida inom förordnandeperioden och/eller i samband med förordnandets upphörande 2004-06-30', vilket också är de gängse villkoren för att avgångsvederlag skall utgå. Däremot innehåller avtalet inte den annars ganska vanliga klausulen om varaktig pensionsersättning fram till ordinarie pensionsålder och inte heller att avgångsvederlaget utgår oavsett om vederbörande tillträder ny befattning någon annan stans. I det senare fallet minskas Karlbergs avgångsvederlag med belopp motsvarande den nya lönen.

Inte heller nivån på avgångsvederlaget är på något sätt anmärkningsvärt hög. snarare tvärtom. Vi talar här om en lönenivå som naturligtvis vida understiger den som vi läserom bland chefer för privata bolag och statliga verk, men som även understiger löner som utbetalas till chefstjänstemän på vissa andra håll inom idrottsrörelsen. Att vederlaget utgår under 24 månader är helt i enlighet med de riktlinjer som angivits av Finansdepartementet för anställningsvillkor för chefer i statliga bolag.

Sammanfattningsvis finner jag att den avgångsersättning på två årslöner som Karlberg är berättigad till efter mer än 12 års anställning som högste chef för en så stor verksamhet som Riksidrottsförbundets är högst rimlig och helt ligger inom ramen för vad samhället accepterar."

För ytterligare kommentarer, kontakta Arne Ljungqvist, tel 070-858 38 02.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera