Skip to main content

Beslut att AIK inte ska bestraffas för pyroteknik

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 15:54 CEST

Riksidrottsnämnden har - med ändring av Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnds avgörande – beslutat att AIK inte ska åläggas någon påföljd för den pyroteknik som antänts i samband med matchen. 

Av utredningen har framkommit att AIK efterlevt kraven i Svenska Fotbollsförbundets tävlingsregler som handlar om säkerhetsarbetet inför en match. Utredningen utgörs i huvudsak av vad matchdelegaten och säkerhetsdelegaten angivit i sina respektive rapporter. Matchdelegaten och säkerhetsdelegaten, som utsetts av Svenska Fotbollförbundets styrelse, har haft till uppgift att övervaka match- och säkerhetsarrangemanget. AIK ådöms dock böter om sammanlagt 25 000 kr för att evakueringstrappor varit blockerade under matchen.

När det gäller Hammarby konstaterar Riksidrottsnämnden – i likhet med Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd – att föreningen inte kan hållas ansvarig för de ordningsstörningar som ägde rum. Som bortalag ansvarade Hammarby enligt regelverket och matchöverenskommelse varken för ordningen på arenan eller för visitation av supportar.

I samband med matchen mellan AIK-Hammarby den 7 mars 2015 i Svenska Cupen antändes pyroteknik både på AIK:s och Hammarbys läktarsektioner. Det rörde sig sammanlagt om ca 240 pyrotekniska pjäser.

Svenska Fotbollförbundets regler om ordningsstörningar har ändrats från och med nuvarande säsong. Tidigare gällde att en förening ansvarade strikt för sina supportrars eventuella ordningsstörningar. Numera gäller att påföljd inte får åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen.


För mer information kontakta: 

Mats Larsson
vice ordförande Riksidrottsnämnden
070-304 40 31

Per Claréus
föredragande Riksidrottsnämnden
070-224 87 43

Riksidrottsnämnden (RIN) är idrottens egen ”högsta domstol”.

RIN prövar överklagade beslut i bestraffningsärenden och andra beslut tagna i respektive specialidrottsförbund. RIN fungerar också som en andra instans i dopingärenden där dopingnämnden är första dömande instans.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.