Skip to main content

Bris och Riksidrottsförbundet utbildar och stöttar idrottsledare som möter nyanlända barn och unga

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 07:50 CET

Idrottsledare och tränare får exklusivt stöd från Bris i att möta unga i utsatta situationer, med särskilt fokus på nyanlända barn och unga. Samarbetet mellan Bris och Riksidrottsförbundet är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Förra året sökte 70 384 barn asyl i Sverige, varav hälften var ensamkommande. Det ställer stora krav på det svenska samhället, både myndigheter och ideella organisationer. För barn och unga är idrotten en fantastisk möjlighet för att hitta ett sammanhang och integreras i samhället. Riksidrottsförbundet har omkring 650 000 ideella ledare i 20 000 föreningar, många ledare spelar en viktig roll för de nyanlända barnen men i vissa fall kan ledarna behöva stöd.

– Nästan hälften av alla barn 13-19 år är engagerade i en idrottsförening, och gruppen killar med utländsk bakgrund är de som anser att idrotten har störst betydelse i livet. När nyanlända barn hittar idrotten kan det innebära en utmaning för tränare och ledare att möta barn och unga som bär på traumatiska upplevelser och erfarenheter av flykt. Vi på Bris ser fram emot att, tillsammans med Riksidrottsförbundet, kunna stötta dem i det, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Den treåriga gemensamma satsningen innebär att Bris och Riksidrottsförbundet tar fram ett kunskapspaket med verktyg för idrottsledare, tränare och organisationsledare att möta och samtala med barn och unga. Dessutom stärker Bris stödverksamheten särskilt för idrottsledare och tränare som kan få stöd direkt av Bris kuratorer. I projektet ingår också en digital informationssatsning för att nå ut till nyanlända barn och unga med information om det stöd som finns från Bris och andra samhällsinstanser.

- Vi är glada att tillsammans med Bris, som har en gedigen erfarenhet av just samtal och stöd till barn, kunna erbjuda våra ideella ledare detta extra stöd, säger Stefan Bergh, generalsekreterare för Riksidrottsförbundet.

Under det senaste året har flera idrottsföreningar öppnat idrottsanläggningar och träningstider för nyanlända barn. För att idrottsledare ska kunna möta de här barnen på bästa sätt krävs ett antal verktyg och stöd. Detta projekt är en del i den digitala plattform som idrotten arbetar fram för att möta ledare, tränare, förtroendevaldas behov av verktyg, utbildning och material.

De unga som idrottar behöver veta var de kan vända sig för att få stöd, men vi vet också att tränare och ledare ofta är den viktiga vuxna samtalspartner ett barn behöver. Det kräver insatser på alla nivåer – från organisation till enskilda ledare och tränare i landets idrottsföreningar.

– Detta är ett projekt som vi hoppas ska kunna stå modell för hur organisationer även på andra arenor än inom idrotten kan jobba med inkludering framöver, säger Magnus Jägerskog.

För mer information, kontakta:
Anna Holmqvist, pressekreterare på Bris
anna.holmqvist@bris.se, 070-779 95 06

För mer information, kontakta
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet
076-814 74 10

Om Bris:
Barnens rätt i samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.se

Om Riksidrottsförbundet:
Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Svensk idrott har 3,2 miljoner medlemmar, cirka 650 000 ideella ledare och runt 20 000 föreningar. 71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter. Mer information finns på www.rf.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.