Skip to main content

​En öppen och välkomnande idrottsrörelse

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 17:19 CEST

Riksidrottsstyrelsen vill att idrottsrörelsen ska vara öppen och sträva efter att förbund som bedriver föreningsidrott ska inkluderas inom rörelsen samt att man inrättar ett idrottsnätverk för förbund med intresse av en ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet.

Ett mål med idrottens stora förändringsresa mot strategi 2025 är att ännu fler ska känna sig välkomna och få chansen att utvecklas i den nya idrott som växer fram över hela Sverige. För att få till en förändring arbetar idrottsrörelsen med en ny syn på träning och tävling, den moderna föreningen, inkluderande idrott, jämställd idrott och ett stärkt ledarskap.Idrottsrörelsen har gemensamt beslutat att den vill växa och då behöver förbund och föreningar vara öppna för nya idrotter och idrotter som finns utanför rörelsen.

-Det finns en positiv syn på att idrottsrörelsen ska vara öppen för nya idrotter samtidigt som vi vill ha starka förbund som både verkar för föreningarnas bästa och även når upp till de åligganden som idrottsrörelsen gemensamt har beslutat om, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Därför föreslår Riksidrottsstyrelsen att

Den bärande principen i förslagen är att skilja på medlemskap och stöd. Idrottsrörelsen kan med andra ord ha många medlemmar, men alla medlemmar kan inte få samma stöd. Syftet är att minska tröskeln för att kunna rösta in nya förbund in i RF och SISU, men också att skapa incitament för samverkan och organisering mellan idrotter. När det gäller själva kriterierna för medlemskap förtydligas dagens kriterier. Riksidrottsstyrelsen föreslår även att det ska finnas både personellt och ekonomiskt stöd för de förbund som vill gå samman.

-Vi föreslår nu en mer effektiv och ansvarsfull fördelning av stöd, vilket ger mer resurser till föreningen. För att lyckas i vårt utvecklingsarbete krävs incitament för att såväl kunna rösta in nya förbund som för att skapa en miljö där idrotter arbetar tillsammans, säger Björn Eriksson.

Genom att inrätta ett så kallat Idrottsnätverk kan RF upprätta en formell kontakt med de förbund (idrotter) som inte är medlemmar inom idrottsrörelsen idag. Syftet är att bygga en relation mellan utomstående förbundet och RF genom utbyte av information och erfarenheter.

Målet är att all föreningsidrott i Sverige ska samlas i stabila och starka förbund inom idrottsrörelsen. För att stötta samgående mellan förbund kommer det att avsättas särskilda resurser.

-Det allra viktigaste är nu att stora, medelstora och även mindre förbund sträcker ut en hand. Detta är inte de små förbundens fråga utan hela idrottsrörelsens fråga, avslutar Björn Eriksson.

RF-stämman som är 24-26 maj i Jönköping ska besluta om Riksidrottsstyrelsens förslag till förändring.

Här kan du läsa Riksidrottsstyrelsens förslag.https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar2/

Vid frågor kontakta

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet

070-626 46 06

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.