Skip to main content

Fördelning av medel för Svensk idrotts arbete med nyanländas etablering

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 06:38 CET

Svensk idrott samlar för första gången idag, onsdag 3 februari, offentliga aktörer, aktörer från civilsamhället med fokus på etablering och integration av nyanlända.
Ideellt engagerade i idrottsföreningar över hela landet gör idag stora insatser för att skapa värdefull fritidsaktiviteter och nå asylsökande och nyanlända. Medlen från regeringen till detta arbete fördelas enligt nedan.

De totala medlen för uppdraget:

I anslagspost stöd till idrotten               64 MSEK
Ändamålsbestämda medel                     6 MSEK
Tillfälliga medel                                    20 MSEK

TOTALT                                              90 MSEK

Fördelning 2016 – Svensk idrotts arbete med nyanlända (64 + 6 miljoner kronor)
Bidrag till Distriktidrottsförbund (DF)    40 MSEK
Bidrag till Specialidrottsförbund (SF)   12 MSEK
Utvecklingsmedel (DF samt SF)         10 MSEK
Centrala medel                                   8 MSEK

TOTALT                                            70 MSEK

Fördelning av medel för insatser för asylsökande och nyanländas etablering (tillfälliga medel) – 20 MSEK
Bidrag till DF                                   18 MSEK
Centrala medel                                  2 MSEK

TOTALT                                          20 MSEK

Nedbrytning av medlen till Distriktidrottsförbunden (40 MSEK)
Koordinator (600 tkr/distrikt)              12 MSEK
Verksamhetsmedel                           14 MSEK
Metod                                              14 MSEK

TOTALT                                            40 MSEK


Information som riktas till föreningar och förbund finns här

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy