Skip to main content

Idrotten förtjänar en stark idrottsminister

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 09:05 CEST

Medan förhandlingar pågår bakom lyckta dörrar spekulerar media kring tänkbara ministrar. Tyvärr nämns aldrig ansvaret för idrottsfrågorna, eller ens frågorna om den ideella sektorn i diskussionen. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber menar att det speglar den låga prioritet idrotten haft under den gångna perioden.

Idrottens frågor behöver få den plats i debatt och diskussioner som våra nästan tre miljoner medlemmar förtjänar. Satsning på idrotten är en investering för ett starkare Sverige. Vem som får ansvar för idrotten och var ministerposten placeras visar om regeringen tar idrotten på allvar och förstår betydelsen av vad idrotten uträttar för samhället varje dag.

– För att kunna fortsätta utvecklas behöver idrottsrörelsen förtroende att själva ta ansvar för fördelning och prioritering, men också en tydlig och kunnig företrädare för idrottens frågor i regeringen. En företrädare med visioner och ambitioner vars uppdrag tas på allvar av regeringen, säger Karin Mattsson Weijber.

Stefan Löfven (S) med Gustav Fridolin och Åsa Romson (MP) förhandlar nu om styrning och vägval för Sverige de närmaste fyra åren. Utanför spekuleras om vilka kompromisser som tvingas fram där partierna lovat olika inför valet.

Samtidigt fortsätter 650 000 ideella idrottsledare att leda aktiviteter för barn och ungdomar i städer, samhällen och byar över hela landet. Ett arbete som gör att ungdomar i idrottsföreningar förutom bättre fysisk hälsa också får bättre självkänsla, färre depressiva symptom, begår färre brott och dricker mindre alkohol än jämnåriga som inte är aktiva i en förening.

– Sverige står inför stora utmaningar med ett alltmer splittrat samhälle med segregation och utanförskap.  Idrottsrörelsen är en del av välfärden och gör Sverige starkare. Men vi kan göra ännu mer. Trots ett fantastiskt arbete i idrottsföreningar runt om i hela landet måste vi bli ännu bättre på att göra det lätt för barn och ungdomar att hitta till våra föreningar. Det gäller inte minst unga tjejer från andra länder som i dag är mindre aktiva än andra unga i samma ålder.

Idrottsrörelsen har krävt en höjning av det statliga idrottsanslaget med 300 miljoner kronor. Under valrörelsen har Riksidrottsförbundet också drivit frågan om att ideella föreningar inte ska betraktas som företag, något flera myndigheter på senare tid börjat göra. Båda frågorna är enligt Karin Mattsson Weijber viktiga för att svensk idrott i även i framtiden ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling.

Det statliga idrottsstödet har legat still sedan 2009, vilket innebär att det i praktiken har urholkats. Jämfört med 2008 har vi tappat 200 miljoner. Om den urholkningen fortsätter kommer det att få effekter i stödet till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet, något vi hittills har försökt undvika. Men lika viktig är den syn politiker och andra beslutsfattare har på föreningslivet och dess särart. Ska föreningarna likställas med företag rycks grunden för deras arbete undan.

Läs mer om Idrottsvalet 2014


För mer information kontakta 

Karin Mattsson Weijber
Ordförande, Riksidrottsförbundet
070-600 37 22

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy