Skip to main content

Regeringens förslag räcker inte

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 11:07 CEST

Om ideell sektor ska få fortsätta med bingo online är fortfarande oklart.

Regeringen vill att en ny spelreglering ska träda i kraft 1 januari 2019. Om ideell sektor ska få fortsätta med bingo online är fortfarande oklart. Dessutom överlåter regeringen till Spelmyndigheten att detaljreglera hur risken för matchfixing ska minskas.

I måndags eftermiddag lämnade regeringen sin proposition för en omreglerad spelmarknad till riksdagen. Därmed finns ett konkret förslag till hur en spelmarknad där privata aktörer släpps in även legalt på en marknad som i över ett sekel har varit förbehållen ideella organisationer och staten.

- Jag välkomnar en omreglering så att staten kan återta kontrollen över spelmarknaden. I propositionen står att den ideella sektorns största digitala produkt bingo online lämnas över till de privata aktörerna. Civilminsiterna Ardalan Shekarabi sa dock på presskonferensen förra veckan att frågan ska snabbutredas av Statskontoret. Vi förutsätter att Riksdagen inte vill slå undan benen för föreningslivet och ändrar det som står i propositionen när den beslutar om en ny spelreglering innan sommaren. En produkt som omsätter knappt två procent av den svenska marknaden kan inte vara avgörande för att få många privata bolag att söka licens, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Manipulerade och uppgjorda tävlingar och matcher, så kallad matchfixing, är ett av de största hoten mot idrotten. Statsrådet Ardalan Shekarabis har återkommande sagt att han vill att röka ut matchfixing från den svenska spelmarknaden. Propositionen innehåller bland annat ett nytt brott, spelfuskbrott, som ska täppa till den befintliga luckan i lagen.

- Spelfuskbrottet är helt nödvändigt för att motverka matchfixing. Politiken måste förbjuda spel på låga divisioner och spel på enstaka händelser. Det räcker inte att lämna över ansvaret till Spelmyndigheten att ta fram föreskrifter. Kriminella nätverk använder dessa spel som en inkörsport för att senare, genom hot, utpressning och våld, tvinga in de aktuella idrottarna i mer omfattande matchfixing, säger Björn Eriksson.

Propositionen innehåller inte krav på spelbolagen att dela information till idrottsförbund när de misstänker matchfixing eller att måste medverka i utredningar för att komma åt de som förstör för idrotten.

- Jag är besviken på att regeringen inte tar tillfället att ställa större krav på de spelbolag som ska söka licens för att verka på den svenska spelmarknaden. Jag hoppas att de spelbolag som säger sig vill hjälp till att få bort matchfixing lägger in i sina kundvillkor att de har rätt att dela information till idrottsförbund om det finns misstankar om matchfixing, säger Björn Eriksson.

Utan idrott inget sportspel. Idag finns ingen ersättning från de som utnyttjar idrott som spelobjekt för att tjäna pengar. Regeringen aviserar att den ska låta utreda ersättning för spel på idrott och hästar för att säkerställa att omregleringen inte ger omfattande negativa konsekvenser för idrotten och hästnäringen.

- Det är rimligt att de som använder idrott som spelobjekt för att tjäna pengar också ska ge något tillbaka till idrotten. Jag ser fram emot att en snabbutredning tillsätts, säger Björn Eriksson.

Propositionen En omreglerad spelmarknad kommer att behandlas av riksdagen under våren med ambition om beslut innan sommaren. Regeringen vill att den nya spelregeringen ska träda i kraft 1 januari 2019.

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.