Skip to main content

RF bildar ungdomsråd

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 11:21 CET

Idrotten är Sveriges största ungdomsrörelse. Ändå leds den i hög grad av äldre herrar, och i viss mån kvinnor. Riksidrottsförbundet har under flera år arbetat aktivt för att stärka ungdomars delaktighet och inflytande, bl a genom projektet Unga ledare. Detta område är också prioriterat i den verksamhetsinriktning för åren 2004-2005 som antogs vid RF-stämman i maj.

Nu tar RF ytterligare ett steg, genom att bilda ett speciellt ungdomsråd, bestående av tio ungdomar mellan 16-25 år, på nationell nivå. Ungdomsrådet kommer att vara en referensgrupp till RF:s breddidrottsenhet, som hanterar barn- och ungdomsfrågorna. Till arbetsuppgifterna hör att

företräda ungdomar på RF-nivå genom att vara representerade i olika projekt- och referensgrupper
vara remissinstans i ungdomsfrågor
verka för att utveckla samarbetet mellan olika SF och mellan SF och DF i arbetet med ungdomars delaktighet
vara förebild för SF och DF och därmed öka trycket på dessa att utveckla arbetet med ungdomars delaktighet
skapa mötesplatser för ungdomar som är engagerade i sina förbund
Ordförande i det nya ungdomsrådet är Peter Eriksson, 24 Torshällabo och ledamot av Golfförbundets valberedning sedan 5 år tillbaka.

- Det är utmärkt att RF tar tag i frågan om ungdomars inflytande, och på det viset visar vägen för de förbund som ännu inte gjort det, säger Peter, som är speciellt nöjd med att ungdomsrådet får en fast plats i organisationen bredvid elitidrotts- och breddidrottsråden.

- Den fasta organisationen gör att vi får en tydlig koppling uppåt i hierarkin. Tidsavgränsade projektgrupper, vilket ungdomsgrupper ofta varit, blir lätt alibin för att egentligen inte göra något.

Förutom Peter Eriksson består ungdomsrådet av följande ledamöter:
Sandra Muszinski, 21-åring från Halmstad. Aktiv i Ridsportförbundet och valdes in i RF:s valberedning vid den senaste RF-stämman.
Ville Avrin, 19-årig enköpingsbo, ledamot i Skolidrottsförbundets styrelse.
Mattias Vicke, 20-åring från Uddevalla som sitter med i Badmintonförbundets valberedning.
Helena Carlsson, 19 år. Hässleholmstjej som varit aktiv i projektet Unga ledare.
Henrik Sjöberg, 22 år och från Stockholm. Ledamot av SISU Stockholms styrelse och Fotbollförbundets ungdomskommitté.
Johanna Danielsson, 19-årig friidrottare från Karlstad, där hon varit engagerad i Unga ledare-projektet.
Anders Rönmark, 23-årig Umebo. Ledamot av Akademiska Idrottsförbundets styrelse.
Linda Petersson, 23-årig ung ledare från Göteborg där hon bl a startat en egen judoklubb.
Camilla Eriksson, 23-årig gymnast från Gotland med förankring i Unga ledare-projektet.
För ytterligare information kontakta Peter Eriksson, tel 070-720 12 05 eller Mattias Hjelmberg, RF:s breddidrottsenhet, tel 070-248 66 86.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera