Skip to main content

Riksidrottsnämnden stänger av Meraf Bahta

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 15:00 CEST

Riksidrottsnämnden (RIN) har idag beslutat att stänga av friidrottaren Meraf Bahta för dopingförseelse. Avstängningstiden har bestämts till ett år och räknas från och med den 1 september 2018. Det innebär att hon är fri att tävla igen den 1 september 2019.

Bakgrunden till ärendet är att Dopingkommissionen anmält Meraf Bahta med hänvisning till att hon, i strid med Idrottens antidopingreglemente, vid tre tillfällen under en tolvmånadersperiod brutit mot bestämmelserna om så kallad vistelserapportering. De tre tillfällena, som benämns delförseelser, inträffade under tiden juni 2017 - maj 2018. Vid ett av tillfällena lämnades vistelserapport in för sent och vid två tillfällen befann sig Meraf Bahta inte på de platser där hon uppgett att hon skulle finnas tillgänglig för dopingkontroll.

Ärendet prövades inledningsvis av Dopingnämnden, som är första instans i dopingärenden. I Dopingnämnden friades Meraf Bahta av nämndens majoritet. Efter att Dopingkommissionen överklagat beslutet, har RIN nu kommit fram till att Meraf Bahta brutit mot reglerna för vistelserapportering på ett sätt som medför att det är fråga om en dopingförseelse.

Den typ av dopingförseelse som Meraf Bahta gjort sig skyldig till leder normalt till en avstängning om två år. Antidopingreglementet medger dock att avstängningen sätts ned till ett år, när det finns förmildrande omständigheter. Dopingkommissionen har ansett att sådana omständigheter föreligger och har därför yrkat på ett års avstängning.

Kommissionen har vidare anfört att handläggningstiden varit ovanligt lång, utan att det berott på Meraf Bahta, och har därför begärt att avstängningstiden ska räknas från den 1 september 2018.

RIN har fastställt avstängningstiden i enligt med Dopingkommissionens yrkande. Meraf Bahta kommer alltså att vara fri att tävla igen den 1 september 2019.

RIN:s beslut har fattats enhälligt av de sju deltagande ledamöterna.

Parterna har möjlighet att överklaga RIN:s beslut till Idrottens skiljedomstol, CAS.

För mer information kontakta

Krister Malmsten
Ordförande Riksidrottsnämnden
070-594 73 76

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Idrottsrörelsen består av 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.