Skip to main content

Ska föreningsidrotten utvecklas eller avvecklas?

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:54 CEST

Allt fler väljer att idrotta på andra sätt än i en förening. Finns det en framtid för den ideella föreningen? Hur kan den utvecklas för att möta människors nya önskemål och behov? Och är politikerna villiga att bidra till utveckling? På Idrottens dag i Almedalen den 3 juli arrangerar Riksidrottsförbundet ett seminarium om föreningsidrottens framtid.

För 12:e året i rad finns Riksidrottsförbundet på plats under politikerveckan i Visby för att lyfta idrottspolitiken. Sedan fem år tillbaka sker det på Idrottens dag där 14 idrotter arrangerar prova på-aktiviteter, tävlingar, uppvisningar och seminarier. Onsdagen den 3 juli står framtiden för föreningsidrotten och vilka vägval svensk idrott ska göra i centrum.

–  Vi måste fundera över både innehållet i och formerna för vår verksamhet. Hur möter idrottsföreningarna vad människor vill ha idag och imorgon? Och kan vi anpassa dem till utvecklingen utan att göra avkall på våra grundläggande värden – den demokratiska föreningen, glädjen och gemenskapen, öppenheten som ger alla rätt att vara med, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Idrottsrörelsen visserligen själv kan ändra sina egna regler och strukturer, men möjligheterna att utvecklas avgörs också av politikers och myndigheters beslut. Samtidigt som politikerna säger att villkoren för det civila samhället är en central del av demokratin och ska förbättras fattar myndigheter beslut som ändrar förutsättningarna för den föreningsdrivna idrotten, och hela det civila samhället. Skillnaderna mellan ideell verksamhet och privat näringsverksamhet håller på att suddas ut när flera olika myndigheter inte längre gör någon skillnad mellan föreningar och företag.

–  Vad blir det då av den ideella föreningsrörelsens betydelse för demokratin? Dess förmåga att skapa glädje och gemenskap och på så sätt vara ett kitt såväl lokalt som i samhället i stort - det vill säga de mervärden som är gjort att politikerna givit de allmännyttiga ideella föreningarna stöd i ord och handling. Är politierna verkligen beredda att nu agera för att försvara och utveckla föreningslivet, undrar Karin Mattson Weijber.

På sitt seminarium i Almedalen presenterar Riksidrottsförbundet idéprojektet ”Framtidens idrottsförening” som ligger till grund för beslutet på RF-stämman i maj om att starta ett strategiskt arbete inom hela idrottsrörelsen kring föreningsidrottens framtida förutsättningar.


Föreningsidrotten – utveckla eller avveckla?

Onsdag 3 juli
10.00 - 11.30
Den ideella trädgården vid Birgers gränd 7, ingång från Almedalen
Moderator: Lennart Ekdal

Under Idrottens dag den 3 juli arrangerar även Budo och Kamsportförbundet, Fotbollförbundet och SISU Idrottsutbildarna seminarier i den ideella trädgården.

Gymnastikförbundet delar i anslutning till Riksidrottsförbundets seminarium ut pris till årets gymnastikkommun i Sverige.

Alla seminarier under Idrottens dag i Almedalen

Mer information om Idrottens dag 3 juli


För mer information kontakta

Helena Björck
Medieansvarig, Riksidrottsförbundet
070-339 22 38
helena.bjorck@rf.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy