Skip to main content

Större frihet ger idrotten ökade möjligheter

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 17:35 CET

Våren 2009 antog riksdagen en ny idrottspolitik, med större frihet för svensk idrott att själv avgöra hur det statliga stödet ska användas. När regeringen idag beslutade om det så kallade regleringsbrevet, med riktlinjer för hur stödet ska hanteras, ligger ett större ansvar på idrottsrörelsens ledning att göra prioriteringar.

I stället för flera detaljposter innehåller årets regleringsbrev bland annat en stor huvudpost, där drygt en miljard av totalt 1,2 miljarder kronor ligger. Den posten ska nu Riksidrottsstyrelsen fördela mellan exempelvis lokalt aktivitetsstöd, stöd till idrottsförbunden och en gemensam elitsatsning.

– På det här sättet får vi helt andra möjligheter än tidigare att följa upp RF-stämmans beslut i våras om en kraftfull gemensam elitsatsning för svensk idrott för att vinna ännu fler medaljer i stora mästerskap, inte minst i OS, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

– Förutom det direkta stödet till att skicka starka trupper till OS och Paralympics, som höjts med tio miljoner kronor jämfört med den förra perioden, kan vi nu avsätta ytterligare resurser till att göra den samlade satsning som samtliga våra medlemsförbund vill ha för att höja svensk idrotts internationella konkurrenskraft.

Karin Mattsson Weijber betonar att satsningen sker samtidigt som stödet till den lokala barn- och ungdomsverksamheten ligger på en stabil nivå.

– Tack vare att det statliga stödet har ökat under flera år finns ett utrymme som vi nu kan utnyttja till andra satsningar utan att den viktiga lokala föreningsverksamheten påverkas nämnvärt.

Arbetet med att bygga upp den nya elitsatsningen pågår. På Riksidrottsstyrelsens senaste sammanträde beslutade den att betala ut stöd till förbundens landslagsverksamhet på totalt 38 miljoner kronor. Nästa steg blir ett riktat stöd till individer och lag att betalas ut, och att formulera hur de gemensamma centrala stödresurserna ska se ut.

– Hela arbetet, både med att ta fram kriterier för fördelningen och att bedöma vilka som ska få hur mycket pengar har är ett samarbete mellan RF, SOK och Sveriges Paralympiska Kommitté. Vi ska dra nytta av all den kompetens som finns i de olika organisationerna. Vårt mål är att ett plus ett inte bara ska bli två, utan tre eller ännu mer, säger Karin Mattsson Weijber.

Bland de öronmärkta posterna höjs bland annat anslaget till antidopingverksamheten. Med de ökade resurserna ska det bli möjligt att öka antalet kontroller. Centrum för idrottsforskning (CIF) får ett ökat stöd via idrottsanslaget för att kunna uppfylla sitt nya uppdrag att följa upp och utvärdera stödet till idrotten. Slutligen ska medel avsättas för att börja bygga upp ett nationellt kompetenscentrum för internationella idrottsevenemang.

– Det här är är områden där vi själva vill vara mer aktiva, säger Karin Mattsson Weijber.


För mer information kontakta

Karin Mattsson Weijber
Ordförande
070-600 37 22

Erik Strand
Generalsekreterare
0733-92 98 00


Så här fördelas det statliga stödet (MSEK)

Verksamhet av gemensam natur 
2009: 323
2010: 1091

Insatser mot doping 
2009: 23 
2010: 26

Bidrag till idrottsforskning 
2009: 13 
2010: 16

Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan 
2009: 39 
2010: 41

Bidrag för olympisk och paralympisk verksamhet 
2009: 45,5 
2010: 29
(2009 avsattes 23 MSEK till SOK:s och 3,5 MSEK till SPK:s topp- talangsatsning. De pengarna, dvs 26,5 MSEK har nu förts över till posten "verksamhet av gemensam natur" för att ingå i den samlade elitsatsningen.)

Till regeringens disposition 
2009: 2,1 
2010: 2

Sv Spels stöd till idrotten
2009: 60 

Svenska Spel vinstdelning
2009: 777,9 

Idrottslyftet (Svenska Spel) 
2009: 500 
2010: 500

Summa totalt
2009: 1783,5 
2010: 1705

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.