Skip to main content

Sveriges första näridrottsplats invigd

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 15:43 CEST

- Öxnehaga Puls Arena är en fantastisk anläggning som helt motsvarar de visioner Riksidrottsförbundet hade när vi lanserade tanken på näridrottsplatser.

Det sa RF:s ordförande Gunnar Larsson när han på onsdagen deltog vid invigningen av landets första näridrottsplats.

Det var för drygt ett år sedan som Riksidrottsförbundet började propagera för näridrottsplatser, en från början norsk idé om små och flexibla anläggningar i närmiljön, öppna för alla. Rantzows Sport nappade och ligger bakom den första modellanläggningen i bostadsområdet Öxnehaga i Jönköping. I anläggningen finns möjlighet att idka en lång rad idrotter - friidrott, boule, bordtennis, beachvolley, fotboll, basket, handboll och skateboard för att ta några exempel. Allt är gjort i slitstarka material för att minska underhållet och göra det möjligt att hålla anläggningen öppen för alla. Men förhoppningen är att den också ska bli en social samlingspunkt, dit de boende kommer för att ha picnic mellan aktiviteterna.

- Allt fler har fått upp ögonen för faran i att vi alla, både barn och vuxna, rör oss allt mindre, sa Gunnar Larsson. Ett skäl till att det blivit så är att möjligheterna till fysisk aktivitet i vår närmiljö blivit allt färre. Gräsmattorna får inte beträdas, träden går inte att klättra i och ingen spolar längre is på gårdarna.

Undersökningar visar att tillgänglighet är helt avgörande för människors benägenhet att vara fysiskt aktiva. Att ta sig flera kilometer till en motionsslinga är för många en allt för hög tröskel och för barn ett oöverstigligt hinder. Samtidigt kan vi konstatera att det överallt, speciellt i storstäderna, byggs bostadsområden utan några som helst aktivitetsytor.

- På många håll tar man till och med bort de möjligheter som finns genom att bygga bostäder på fotbollsplaner och andra aktivitetsytor, konstaterade Gunnar Larsson. Det är en kortsiktig politik som på längre sikt blir förödande för folkhälsan och därmed för samhällsekonomin. Möjlighet till fysisk aktivitet måste få samma prioritet som möjlighet att parkera bilen i stadsplaneringen.

Näridrottsplatsen är inte tänkt för idrottsföreningarnas organiserade tränings- och tävlingsverksamhet, utan är reserverad för de boendes spontana aktiviteter. Men Gunnar Larsson menar att spontanidrotten är viktig också för idrottsrörelsen.

- Det var i den spontana leken med kompisarna artister som Nacka Skoglund och Kurre Hamrin lärde sig sina konster. Utan möjlighet till egen spontan träning, eller lek, får vi inga världsstjärnor.

Öxnehaga Puls Arena, som den nya näridrottsplatsen kallas, är tänkt som en inspirations- och modellanläggning. Intresset från andra såväl kommuner som byggföretag har varit stort.

- Vi hoppas att Öxnehaga ska bli ett exempel som sprider sig snabbt över landet. Alla anläggningar behöver inte bli så avancerade som den här. Det viktiga är grundtanken: att skapa möjligheter för människor att umgås och vara fysiskt aktiva i det egna bostadsområdet, avslutade Gunnar Larsson.

För ytterligare information kontakta Gunnar Larsson, tel 0702-79 79 40, eller Janne Olofsson, RF-kansliet, tel 0708-51 13 96.

Fredrik Rodhe
Informatör, idrottspolitik
Riksidrottsförbundet
Idrottens Hus, 123 87 Farsta
Telefon: 08-605 61 03 Mobil: 070-512 21 62
Fax: 08-94 81 84 E-post: fredrik.rodhe@rf.se
Hemsida: www.rf.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy