Skip to main content

Vinstdelningssystem nyhet i budgetpropositionen

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 09:23 CEST

Från och med årsskiftet införs det sedan flera år aviserade vinstdelningsystemet för fördelning av överskottet från Svenska Spel till barn- och ungdomsidrotten. Det var egentligen den enda nyheten för idrottens del när finansminister Bosse Ringholm presenterade årets budgetproposition.

Vinstdelningsystemet innebär att den koppling som hittills funnits mellan pengar till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet och Svenska Spels värdeautomater tas bort. I stället kommer det handla om en andel av bolagets totala vinst. För 2004 fryser man andelen vid det överskott som fanns 2002, dvs knappt 570 miljoner kr till idrottsföreningarna. Men därefter kommer barn- och ungdomsverksamheten att få 50 procent av överskottet, efter det att staten dragit av ett grundbelopp.
- I grunden är det positivt att vinstdelningssystemet införs. Samtidigt är det nu viktigt att göra en ordentlig analys av vad det exakt innebär för att försäkra oss om att det inte leder till några långsiktiga försämringar för idrotten, säger RF:s ordförande Gunnar Larsson.

När det gäller det ordinarie statsanslaget minskar det med 7 miljoner kr, som en följd av en allmän nerdragning på de flesta budgetområden. Nästa års anslag blir därmed 448 miljoner.

- Minskade anslag är naturligtvis aldrig roliga, säger Gunnar Larsson. Det allvarliga är att det ytterligare minskar våra möjligheter att stödja special- och distriktsförbunden. Speciellt de mindre förbunden, med små möjligheter till sponsorintäkter, har redan idag en pressad ekonomisk situation.

Regeringens s k handslag med idrotten kommer att fortsätta även 2004, och i enlighet med vad som tidigare aviserats höjs det anslaget från 100 till 200 miljoner kr. Fortfarande är förutsättningen att idrottsrörelsen utvecklar sin verksamhet för att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka kostnaderna, satsa mer på flickidrotten, delta i kampen mot droger och samverka med skolan.

För ytterligare kommentarer kontakta Gunnar Larsson, tel 0702-79 79 40.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera