Skip to main content

Samarbete mellan Svenskt Underhåll och U&D

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 14:26 CET

Samarbete mellan Svenskt Underhåll och U&D

Nu är avtalet klart mellan Svenskt Underhåll och tidningen Underhåll & Driftsäkerhet, U&D, inom Mentor Communication AB. Detta medför bland annat att tidningen U&D återigen blir en medlemstidning för medlemmarna i Svenskt Underhåll och dessutom får föreningen ytterligare en kanal för informationsspridning.

”Vi är mycket glada över detta återupptagna samarbete med Svenskt Underhåll” säger Christel Frost, Affärsområdeschef Industri inom Mentor Communication. ”Det känns naturligt att återigen få samarbeta med den svenska riksorganisationen inom underhåll och driftsäkerhet” fortsätter Christel. ”Detta blir starten på ett samarbete som på sikt kan omfatta betydligt mer än en kanal för informationsspridning och ytterligare en medlemsförmån. Vi kommer säkert kunna samarbeta kring seminarier, konferenser och andra event.”

Torsten Ekström, tf VD på Svenskt Underhåll håller med Christel och menar att ”detta är en strategisk fråga för Svenskt Underhåll. För att kunna agera som en riksorganisation så måste vi finnas med i de forum där opinionsbildning kan ske, både medialt och via olika typer av event. Vår främsta uppgift är att främja svenskt näringsliv att uppnå hög driftsäkerhet och uppmuntra samverkan mellan medlemmarna så att de utvecklas inom underhåll. Detta budskap kan vi nu föra ut till fler mottagare”.

Mentor Communications är ett mediehus som genom ett trettiotal ledande varumärken sprider initierad branschinformation till över en halv miljon beslutsfattare varje månad. Informationen sprids genom såväl digitala som tryckta kanaler. Mentor bevakar de flesta stora branscher inom tillverkande industri-, handels- och servicesektorn samtidigt som de erbjuder en mångfald av mötesplatser som ger deltagaren fördjupad kunskap, inspiration och kontakter inom dennes specifika intresseområden.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll är en ideell förening med en lång historia, föreningen bildades redan år 1969 under namnet Underhållstekniska föreningen, UTEK. År 2012 slogs UTEK samman med Underhållsföretagen, UHFG, och Riksorganisationen Svenskt Underhåll bildades. Föreningen har som syfte att verka för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och utveckling inom driftsäkerhet, underhåll och kapitalvård. Detta sker på regional, nationell och internationell nivå genom samverkan mellan medlemmarna inom områden som underhållsutveckling, standardisering, kompetensutveckling, validering, certifiering samt via konferenser, seminarier och andra event.

              Tillsammans ökar vi driftsäkerheten, kompetensen och konkurrenskraften i svenskt näringsliv!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy