Skip to main content

Systematisk uppföljning ger effektivare biogasproduktion

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2017 13:14 CEST

Det krävs fokus på att identifiera och minska förlusterna i biogassystemen för att göra produktionen mer lönsam.

Det krävs fokus på att identifiera och minska förlusterna i biogassystemen för att göra produktionen mer lönsam. Det visar projektet Benchmarking för effektivare biogasproduktion.

Studien har bland annat mätt den totala effektiviteten i de olika processerna på flera produktionsanläggningar och jämfört nyckeltal för kostnader, energianvändning och prestation.

Projektet har letts av Johan Yngvesson från RISE och genomförts i samarbete med Daniel Tamm från IVL Svenska Miljöinstitutet.

En slutsats är att det finns potential att nå ökad produktion på anläggningarna. Kapaciteten och utrustningen utnyttjas ofta inte effektivt och kvalitetsförluster – inte minst i förbehandlingen – kan vara påtagliga.

En utmaning som anläggningarna brottas med är att osäkra marknadsförutsättningar fungerar som broms för investeringar och satsningar i biogasproduktion.

Ett exempel: En typisk anläggning för biogasproduktion från matavfall är kommunägd. Främsta syftet är att återvinna hushållens matrester. Biogasen används huvudsakligen somdrivmedel i den lokala busstrafiken. Så vad händer när länstrafikbolaget bestämmer sig för att i framtiden satsa på elbussar?

— Besluten fattas av flera aktörer på olika nivåer med det vore önskvärt med en bättre helhetssyn. Det ser jag som en viktig fråga för politiker och beslutsfattare, säger Johan Yngvesson.

En annan slutsats i studien är att potentialen till kostnadsminskningar kan vara mycket stor. Underhållet står ofta för en avsevärd del av denna potential.

— En viktig orsak är ineffektivt underhåll. Där finns stora förbättringsmöjligheter både när det handlar om driftsäkerhet och kostnader. För att minska förlusterna och identifiera rätt åtgärder behövs bättre beslutsunderlag – vilket i sin tur kräver utökad produktionsuppföljning och kompetensutveckling hos de enskilda anläggningarna, säger Johan Yngvesson.

Andra insatser kan också bidra. Ett exempel är det källsorterade matavfallet – en del av substratet i processen – där kvalitetsinsatser på insamlingssidan skulle kunna ge märkbara förbättringar.

Projektet Benchmarking för effektivare biogasproduktion ingår i samverkansprogram Energigasteknik som drivs av Energiforsk och har finansierats av Energimyndigheten tillsammans med Avfall Sverige och de deltagande anläggningarna.

Läs rapporten:

Ladda ner den från energiforsk.se http://www.energiforsk.se/program/energigasteknik/rapporter/benchmarking-for-effektivare-biogasproduktion-2017-353/

Kontaktperson:

Johan Yngvesson
RISE Samhällsbyggnad johan.yngvesson@ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se