Skip to main content

Smart design av klimatisering ger energieffektiva kontrollskåp

Nyhet   •   Okt 20, 2016 07:00 CEST

Konceptet "Thermal Design Integration" som Rittal och Eplan tillsammans lanserar ger nya möjligheter för den standardiserade utformningen av energieffektiva automation- och kontrollskåp med klimatisering.

Designfunktionerna finns från och med denna höst i elkonstruktionsverktyget Eplan Pro Panel 2.6. En iögonfallande fördel är att verktyget sätter olika färg på de valda komponenterna beroende på värmebelastningstäthet, dvs. maximal värmeförlust i förhållande till storlek. Det ger konstruktören smart vägledning för att undvika ”hot spots”.

Visualiserar värmebelastningen
Konstruktören kan även få visualiserat hur värmebelastningstätheten fördelas inom hela skåpet. Om det finns en obalans i fördelningen, kan detta rättas till med riktade förändringar i layouten. Montagelayouten kan verifieras avseende klimatregleringen och konstruktören kan vid behov interaktivt vidta åtgärder för att uppnå bästa möjliga lösning.

Undviker konstruktionsfel
Den integrerade virtuella tekniken innebär att konstruktionsfel i klimatiseringslösningen kan undvikas. Därmed slipper användarna onödiga driftstopp och servicesamtal. Kostnaderna minskar samtidigt som processkvaliteten ökar.

All information som krävs görs tillgänglig som enhetsdata via Eplan Data Portal.