Skip to main content

Årets CeBIT en plattform för nya lösningar i den smarta industrin

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 15:50 CET

Ett centralt tema på årets CeBIT är utvecklingen av Industry 4.0, det vill säga att produktionstekniken samverkar i ett Internet of Things för att utveckla värdekedjan. Grunden för digitalisering är säkra och flexibla IT-infrastrukturer. Nu presenterar Rittal nya lösningar.

– Den digitaliserade produktionsmiljön för Industry 4.0 ställer nya utmanande krav på datasäkerhet, processer och IT-tjänster. Utan en stabil och skalbar IT-infrastruktur är Industry 4.0 otänkbart, konstaterar Bernd Hanstein, vice VD för Product Management IT på Rittal och Olof Tambour, produktchef för IT-infrastruktur på Rittal Scandinavian.

När lokal datakapacitet och datalagring är nödvändig av tillverkningsskäl, kommer serversystem anslutna till centrala datacenter att placeras ute i produktionsanläggningarna. Särskild uppmärksamhet behöver då ägnas åt fysisk säkerhet, kylning, strömskydd och övervakning. Beroende på användningskategori och IT-variant uppstår behov av nätverksskåp med IP55 kapsling, en komplett utbyggnad av IT-infrastruktur för aktiva komponenter eller kanske en liten datacenterlösning för lokala servrar och lagringssystem.

Konsekvenser för IT-infrastrukturen
Rittal presenterar under CeBIT lämpliga komponenter, system och lösningar för högkvalitativa och säkra IT-infrastrukturer, inte bara för kontorsmiljöer, utan även för produktionsmiljöer vid industriföretag. Det handlar om alltifrån enstaka IT-rack, inklusive klimatkontroll och strömförsörjning till fullständiga datacenter. Rittal är även en av deltagarna i den specialiserade konferens och särskilda utställning som genomförs av DatacenterDynamics i hall 12.

Rack för industriella krav
TS IT rack med IP55 kapsling för servrar och nätverk är idealiska för installation i produktionshallar. Racket skyddar hårdvaran från damm och även vatten vid rengöring med högtryck. Rittal har utökat sitt TS IT erbjudande med en rad olika kapslingsdimensioner och utrustningsalternativ som totalt genererar hundra alternativ för server- och nätverksskåp. Det är en av Rittals höjdpunkter på CeBIT.

Komplett portfölj för klimatkontroll
Energieffektivitet spelar en avgörande roll i IT-klimatkontroll, eftersom det bidrar till att minska de löpande driftskostnaderna och förbättrar användarens konkurrensfördelar.

Med Liquid Cooling Package (LCP) Hybrid, presenterar Rittal en ny IT-klimatanläggning med en total kyleffekt på maximalt 20 kW per rack, vilket kompletterar företagets LCP-plattform. Denna värmeväxlare bidrar till att eliminera hot spots, och utnyttjar indirekt frikyla för att effektivt och tillförlitligt kontrollera temperaturen i datacentret - utan behov av ytterligare elektrisk effektförbrukning.

Energieffektivitet är också prioriterat i de två nya CRAC CW och CRAC DX klimatenheterna. Rumsklimatsystemen är idealiska för användning av indirekt frikyla och förbättrar energieffektiviteten för kylsystemet i datacentrens installationsgolv. Med CRAC-systemen sluter Rittal sin produktportfölj för klimatkontroll.

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal Scandinavian ab hanterar 90 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2013 uppgick till drygt 742 MSEK.