Skip to main content

Bättre skydd i mindre företag

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 10:12 CEST

Nu kommer en specialutvecklad lösning för IT-kyla i små och medelstora företag. Rittal LCP DX (Liquid Cooling Package direktexpansion) kan eliminera mellan 3 och 12 kW värme från effektförluster via ett integrerat kylaggregat.

Klimatkontroll för att uppnå den så kallade "komforttemperaturen" är viktig. Den är självklar i en större datorhall, men i ett mindre företag med ett fåtal servrar, växlar och lagringssystem är det mer troligt att denna säkerhetsfunktion inte existerar. Värmealstringen kan förkorta livslängden på hårdvaran och i värsta fall leda till totalt haveri.

Effektiv kylning
Rittal har därför utvecklat sitt system för vätskekylning med en version anpassad för mindre  verksamheter. Rittal LCP DX använder ett köldmedium istället för vatten och finns i två versioner; rack- och radbaserad. Det gör LCP DX extremt mångsidig. 

Från den rackbaserade versionen, LCP Rack DX, kan den kalla luften riktas antingen till höger eller till vänster direkt i ett 19 "rack. Vid seriekylning monteras LCP Inline DX mellan enskilda rack i en rad för att blåsa kyld luft in i en kall gång framför serverracken.

Enkel installation 
De två versionerna är mycket snabba och lätta att installera. Tack vare den kompakta och till stor del förmonterade konstruktionen, kan en certifierad fackman snabbt driftsätta LCP DX-systemet. En styrenhet med en lättläst display gör det lätt att ställa in och kontrollera driftparametrarna.

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal Scandinavian ab hanterar 90 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2011 uppgick till drygt 755 MSEK.