Skip to main content

Bygg ergonomiskt efter behov med nytt bärarmssystem

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 12:13 CEST

Nu är det premiär för Rittals nya bärarmssystem 60/120/180. Företaget har utvecklat ett smart system där bärarmen kan byggas i en rad kombinationer för att nå optimal lastkapacitet. Bärarmssystemet ger en mycket stabil, flexibel och användarvänlig konstruktion.

På moderna arbetsplatser i industrin är bärarmen ett säkert ergonomiskt hjälpmedel. Operatören får lätt åtkomst till kontrollpaneler och bildskärmar och de kan ställas in individuellt tack vare den vrid- och svängbara bärarmen.
Behoven ser dock olika ut beroende på i vilken miljö och kring vilken maskin som bärarmen ska användas. Detta är vad Rittal har tagit fasta på i sitt utvecklingsarbete. Istället för att ha olika bärarmar har företaget skapat ett enda modulärt system som stabilt hanterar laster upp till 180 kg.

Systemet är användarvänligt. Det är också skapat för enkelt, tidsbesparande montage med lättillgängligt utrymme inne i profilerna för dragning av ström-, styr- och datakabel. Varje profil är en meter lång och kan väljas med den belastningskapacitet som är önskvärd – 60, 120 eller 180 kg. Den bärande profilen finns även i en X-formad variant på 500, 1 000 och 2 000 mm som erbjuder två separata kabelkanaler i en profil. Det innebär att styrledningar och strömförsörjning kan installeras separat från varandra för att förhindra oönskade inkopplingar. Genom den öppna profilen, som kan förslutas med IP 54 klassning, kan användaren även ansluta kablar med förmonterade DVI- och VGA-kontakter.

Då olika profilstorlekar kan kombineras och sättas samman med gemensamma mellanliggande sammankopplingar kan systemet lätt dimensioneras för en optimal funktion. De kan bära tunga utrustningar längst ut på armen om så önskas. Bärarmarna kan byggas för placering både ovanpå en maskin och på en sidovägg.

En efterfrågad funktion är möjligheten att enkelt justera rotationsvinkeln på bärarmen. Med Rittals lösning krävs inget monteringsarbete. Operatören tar bara av ett lock och vrider justeringsskruvarna med en skruvmejsel. Det är enkelt och tidsbesparande.

Bärarmssystemet är genomtänkt med en enhetlig design och med alla monteringsdetaljer tillgängliga. För att få till ett effektivt konstruktionsarbete erbjuder Rittal ett interaktivt online-verktyg som hjälper användaren att konfigurera en önskad lösning.

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal Scandinavian ab hanterar 90 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2011 uppgick till drygt 755 MSEK.