Skip to main content

Certifierad prestanda i Rittal TopTherm kylaggregat

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 09:19 CET

Rittal har som första tillverkare av kylaggregat för apparatskåp låtit ett oberoende testföretag validera produkternas kapacitet och energieffektivitet. Certifieringen har utförts av TÜV Nord.

– Bakgrunden är att vi vill garantera våra kunder att den prestanda vi utlovar verkligen finns tillgänglig. Det visar sig nämligen att kylaggregat inte alltid lever upp till de förväntningar som utlovas, säger Göran Bjelk, produktchef för klimatkontroll på Rittal Scandinavian.

Certfieringen omfattar alla kylaggregat i TopTherm-serien, vilket även inkluderar energieffektiva "Blue e-generationen". Alla mätningar har utförts enligt gällande standard DIN EN 14511-2 i testlaboratoriet för kylning, luftkonditionering och ventilation hos TÜV Nord i Essen, Tyskland.

Likvärdiga förutsättningar
Förutsättningarna för provningarna var tydligt definierade. Mätning utfördes vid konstant temperatur av 35 °C - både inuti det inkapslande skåpet och i den yttre miljön. Den relativa fuktigheten i skåpet hölls konstant vid 40 procent. Standarden anger att den uppmätta kyleffekten inte får understiga den angivna kyleffekten med mer än åtta procent.

Förutom kylkapacitet mättes också den elektriska effektförbrukningen i kylaggregaten för att beräkna den genomsnittliga energieffektiviteten (EER). Det anger hur ekonomiskt kylaggregatet arbetar.

Garanteradkylkapacitet och energieffektivitet
Genom de omfattande testerna hos TÜV Nord kan samtliga kylaggregat från Rittal TopTherm-serien garanterat uppnå minst angivna prestanda. Några av kyleffekterna ligger till och med upp till 10 procent över det värde som anges. Till exempel hade det väggmonterade kylaggregatet i Rittal
TopTherm, med en nominell kyleffekt på 2 000 W, vid mätning en total kyleffekt på cirka 2 200 W.

Även den höga energieffektiviteten hos aggregaten har certifierats av TÜV Nord. Till exempel har ovannämnda kylaggregat i en 230V version vid 50Hz ett EER på 2,40 - effektförbrukningen
uppgår till endast drygt 900 W.

Alla är certifierade
– Resultatet av certifieringen är att alla TopTherm-kylaggregaten får vara försedda med certifieringsmärke av TÜV Nord, betonar Göran Bjelk. Därmed åtar vi oss att göra regelbundna produktkontroller. Dessutom rapporterar vi alla prestandarelevanta förändringar av aggregaten till TÜV Nord och vid behovprovas dessa. Därmed har kunden en garanti för att den kylkapacitet och
energieffektivitet Rittal anger alltid är korrekt.

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal Scandinavian ab hanterar 90 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2011 uppgick till drygt 755 MSEK.