Skip to main content

Det här driver investeringarna i IT-infrastruktur

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2014 16:27 CEST

RiMatrix S är ett banbrytande standardiserat och modulärt datacenter. Det har utvecklats och lanserats av Rittal, leverantör av IT-infrastrukturlösningar. Förtaget har nu frågat IT-chefer i fem länder om hur de ser på kommande investeringar.

Ett eget datacenter är viktigt för att säkra konkurrenskraften, visar undersökningen som
Rittal har låtit IDC genomföra. IDC är världsledande vad gäller marknadsundersökningar och de har frågat 500 CIO och IT–chefer på medelstora företag i Tyskland, Storbritannien, Sverige, Nederländerna och Italien om statusen för IT-infrastrukturen, deras krav och deras planerade investeringar i IT.

Effektiva datacenter främjar företagstillväxt
– Undersökningen visar att IT-infrastruktur och framför allt ett eget datacenter uppfattas som viktigt för att permanent säkra konkurrenskraft och expansion. Den visar också att företagen vill dra nytta av nya tekniker som molntjänster, big data och mobil data för att utveckla nya intäktsmöjligheter. Det leder till utsträckta behov av investeringar, säger Olof Tambour, skandinavisk produktchef på Rittal för IT-infrastruktur.

Investeringar behövs i datacentret
Ekonomiskt framgångsrika företag investerar i genomsnitt 20 procent mer i sin IT-infrastruktur än företag med platta försäljningssiffror. Hela 98 procent av företagen med ökad försäljning rapporterade att de skulle förstärka sina investeringar i IT, eller åtminstone hålla dem på samma nivå.

De tillfrågade uppgav att deras datacenter var i genomsnitt 6,9 år gamla. Med den här åldern är det redan svårt att använda modern IT-utrustning, då den har en högre energitäthet och måste vara mycket mer tillgänglig. Några drivkrafter är därför behovet av energieffektivisering och kraven på ökad redundans.

Stor besparingspotential
Exempelvis uppger de tillfrågade IT-cheferna att de driver sina datacenter på en genomsnittlig temperatur på 15,5 °C, vilket ofta är onödigt lågt. Enligt IDC finns enorma besparingspotentialer
inom detta område. Istället för att kyla hela rum, är det mer effektivt att arbeta med direktkylning i rack eller i de enskilda gångarna.

– Modulära förkonfigurerade datacenter, som vårt nya RiMatrix S, är ett rationellt sätt att möta kraven på t ex energioptimering. Konceptet möjliggör även kortare produktlivscykler samt snabbare driftsättning av nya system då de kan sättas upp inom några veckor, säger Olof Tambour.

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal Scandinavian ab hanterar 90 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2013 uppgick till drygt 742 MSEK.