Skip to main content

Effektiv potentialutjämning för elskåp

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2016 09:00 CEST

Bakstycket i den vertikala sektionen har ett kontaktelement i form av en klo. En ledande kontakt uppstår när bakstycket skruvas fast i ramsektionen.

För att underlätta potentialutjämning har Rittal utvecklat en effektiv lösning för sitt ihopbyggnadssystem
TS 8
. Istället för att förlita sig till extra jordningsband blir sidopaneler, skåptak, bakstycke och bottenplåtar automatiskt anslutna till den ledande skåpramen när ett elskåp monteras. Därmed behöver delarna inte jordas separat.

– Uppstår ett elektriskt fel är det viktigt att kapslingen är skyddad mot elchock och funktionsproblem. Det förutsätter att ledande metalldelar potentialutjämnas genom att anslutas till en enda punkt. Denna jordas via skyddsledaren, betonar Jonas Dahlén, skandinavisk produktchef för Enclosures.

Sparar tid och material
Rittals system att ansluta metalldelarna till jord är tidsbesparande och kostnadseffektivt. Det eliminerar även risken för att ett jordningsband glöms bort vid montaget och äventyrar säkerheten.

– Ett fullgott potentialutjämningssystem kan kräva fastsättning av upp till sju jordningsband per skåp. Ska skåpen sedan tas isär och återmonteras, måste jordningsbanden tas bort och återfästas varje gång. Den här proceduren har vi utvecklat bort.

Skapar kontakt
Lösningen Rittal tagit fram består av speciella klor eller brickor som trycker genom den elektriskt icke-ledande ytbeläggningen på panelerna under montaget, så att en tillförlitlig kontakt uppnås. Detta innebär att alla de plana panelerna blir elektriskt anslutna till skåpramen. I de flesta fall behövs därmed jordningsband bara för att säkra anslutningen till den rörliga skåpdörren.

Kontaktmotståndet mellan panelerna och skåpramen är mindre än 0,1 Ω, det värde som krävs av standarden DIN EN 62208 för tomma kapslingar.

– I varje fall gör användaren en bedömning om denna automatiska potentialutjämning är tillräcklig eller om det krävs separata jordningsband för att uppfylla de tekniska säkerhetskraven, betonar Jonas Dahlén.

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal i skandinavien hanterar 120 medarbetare 5 000 artiklar och 6 000 kunder. Dessa betjänas från svenska huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm, Göteborg samt från de norska och danska kontoren i Ski och Köpenhamn. Omsättningen 2015 uppgick till drygt 552 MSEK.