Skip to main content

Hundra procent drift i urberget

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 10:55 CET

– Vi har kunder runt om i Sverige och utomlands, bland annat sköter vi IT-driften för ett flertal detaljhandels-kedjor. Företag är idag väldigt medvetna om säkerhetsrisker och vi har ett starkt koncept att erbjuda. Serverhallen är ett viktigt verktyg i vår verksamhet, förklarar Olov Östergren som är en av fem delägare i Acon och som nu räknar med fortsatt expansion.

Hallen har byggts med Rittal som leverantör och innehåller lösningar för brandskydd, reservkraft, larmutrustning och reglerad temperatur. Acon har byggt efter alla klassningsregler de har hittat. Serverhallen är lika självklart skyddad mot elektromagnetisk puls som mot brand och strömavbrott.

Kraftfull UPS

Berget har en egen strömmatning. Fyra dieselaggregat om vardera 150 kVA är därutöver beredda att sättas in om ordinarie matning inte fungerar. Acon har dessutom separat för sin anläggning en UPS som klarar 15 minuters drifttid. Det är Rittals UPS PMC 200 som är modulärt uppbyggd och ger 200 kW med en uteffektfaktor på 1,0. Modulariteten gör att kunden kan växa med sin UPS-lösning när effektbehovet ökar och innebär att redundanta lösningar är lätta att installera.

En intressant detalj är att serverhallen helt förses med frikyla. När utetemperaturen i Lycksele går över +9°C, hämtas kylan inte från luften utan från berget. I nio stycken 180 meter djupa borrhål hämtas kallt vatten. Styrningen sker med automatik. Frikylan gör anläggningen väldigt effektiv.

Kylningen i hallen sker genom direktkylning med kylaggregatet LCP Inline. Detta använder vatten som kylbärare. För att inte behöva kyla mer än nödvändigt har Acon valt en Cold Aisle-lösning som innebär att det byggts en kyld gång mellan racken. Den slutna gången ger ett större delta T i och utanför gången och därmed en effektivare kylning.

Temperatur, vattenflöden och luftfuktighet i serverskåpen övervakas med Rittals övervakningsenhet CMC.

Ett intressant bygge

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med kund, lokala installatörer och de tekniska konsultföretag som varit inkopplade för att skapa denna mycket speciella och genomtänkta anläggning i berget, förklarar projektledare Richard Johansson på Rittal.

Rittal, som ingår i tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem och systemtillbehör. På Rittal Scandinavian ab hanterar 70 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2009 uppgick till drygt 700 MSEK.