Skip to main content

Optimera hallen med intelligenta rack

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 14:23 CEST

Intelligenta rack som håller koll på innehållet i skåpet borde vara en dröm för varje IT-chef. Och drömmen är redan verklighet.

– Vi har tagit fram ett system baserat på RFID, förklarar Anders Johnsson, produktchef på Rittal Scandinavian.

Den nya tekniken är både ett verktyg för inventering och ett verktyg för att optimera användningen av datorhallen. IT-chefen får en helt ny överblick över vilken utrustning som finns och deras förlusteffekter. Därmed går det att planera för att sänka kostnaderna för ström- och kylbehov.

Så här fungerar det:
Varje server, switch eller annan utrustning som sätts in i serverskåpet
får en unik RFID-tagg. I skåpet finns en RFID-läsare på 19 tums-
skenan. Den registrerar all utrustning som sätts in i skåpet.
Informationen skickas till den centrala enheten Dynamic Rack Control.

– Systemet gör det möjligt att se positionen för varenda enhet, betonar
Anders Johnsson.  IT-chefen får veta i vilket skåp och på vilket höjdmått
utrustningen sitter. Flyttas enheten ser man det, informationen följer med
taggen.

Dynamic Rack Control kan innehålla information om varje enhets
tillverkningsnummer, serienummer, när den installerades, elbehov och
förlusteffekt. Denna information blir därmed tydlig även för respektive
serverskåp. Tekniken skapar inte bara en aktiv inventering av all IT-
infrastruktur i racket, utan sparar och levererar även viktig information
såsom effektuttag och kylbehov. Det gör uppföljningen så mycket
enklare och säkrare.

Eliminerar osäkerhet
– Informationen uppdateras i realtid och gör att IT-chefen kan använda
varje serverskåp optimalt, understryker Anders Johnsson.

Osäkerheten med de kalkylblad som de flesta idag använder för att inventera är därmed borta. Tillförlitligheten i det bladet förutsätter att någon aktivt kontrollerar förändringar.

Rittal, som ingår i tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem och systemtillbehör. På Rittal Scandinavian ab hanterar 70 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. Omsättningen 2009 uppgick till drygt 700 MSEK.