Skip to main content

Uppdaterad programvara förbättrar för kylaggregat

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 07:15 CEST

I RiDiag systemet kan användaren se kylaggregatets viktigaste funktioner såsom den senaste interna och externa temperatur eller högsta och lägsta förångningstemperatur.

Med uppdateringen till RiDiag version 3 har Rittal helt omarbetat och avsevärt utvecklat sin programvara för diagnos och inställning av kylaggregat. De många nya funktionerna ger fördelar både vid drift, service och underhåll och under insamling av långtidsdata.

Den Windows-baserade programvaran kan kommunicera med kylaggregat via nätverk. På den nya startskärmen i version 3 ser användaren kylaggregatets viktigaste funktioner. Programmet visar tydligt enhetens namn, serienummer, aktuell temperatur, drifttimmar, systemmeddelanden och andra parametrar.

Med en Internet-anslutning kan alla uppdateringar laddas direkt via RiDiag och installeras på kylaggregatet.

Kontroll av effektiviteten
En nyhet är "Efficiency Cockpit". Användaren kan visualisera data från kylaggregatets alla sensorer och utvärdera dem här. Spänningar och strömmar till motorerna kan visas tillsammans med temperaturer. Användaren ser med vilken energieffektivitet kylaggregatet arbetar, i vilka miljöförhållanden och med vilka inställningar.

En skildring av kopplingsschemat ingår också i cockpiten liksom det detaljerade styrdiagrammet för kylningen. I händelse av ett fel visar programvaran direkt den komponent som är defekt. Detta sparar tid under servicearbete och ökar tillgängligheten.

Snabbar upp service
En stor fördel är det stöd RiDiag ger vid underhåll och service. Programmet visar status och felmeddelanden. När användaren flyttar musen över ett felmeddelande presenterar programmet omedelbart en hjälptext för hur man rättar till felet.

Förutom detta kan användaren göra en felanmälan direkt till Rittals serviceavdelning. Programvaran sänder diagnosdatan via ett webbformulär. Funktionen kommer att fungera i hela världen när användaren har angett placeringen av kylaggregatet i systemet. Detta snabbar upp felavhjälpningen.

För moderna kylaggregat
RiDiag är lämplig för alla nya Blue e+ kylaggregat samt för de med Comfort Controller. Det kommer snart att vara möjligt att även ställa in TopTherm Chiller med RiDiag.

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal i skandinavien hanterar 120 medarbetare 5000 artiklar och 6000 kunder. Dessa betjänas från svenska huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm, Göteborg samt från de norska och danska kontoren i Ski och Köpenhamn. Omsättningen 2016 uppgick till drygt 580 MSEK.