Skip to main content

Viktig dom visar att konsumenter har rätt till korrekt information om isoleringsprodukter

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 14:21 CET

SPU Isolering, som ägs av Kingspan Insulation AB och säljer isoleringsprodukter av materialet PIR (polyuretanskum), har nyligen dömts för vilseledande marknadsföring.

Domen i den svenska Marknadsdomstolen innebär att SPU Isolering inte längre får marknadsföra sina produkter med bl.a. följande påståenden:

– ”SPU isoleringar är så gott som oantändliga”

– ”Hus med SPU isolering och med mineralullisolering är lika brandsäkra”

– ”SPU isoleringsmaterial är brandsäkra – vid en brand är personsäkerheten i ett hus isolerat med SPU isoleringsmaterial och med mineralull lika bra.”

– ”Bevisat säkert”

Marknadsdomstolen menar att påståendena ger konsumenten uppfattningen att SPU:s PIR-isolering är likvärdig med mineralullisolering när det gäller brandsäkerhet. I själva verket tillhör de flesta produkterna från SPU Isolering brandklass E – den näst sämsta klassen. I jämförelse är nästan alla isoleringsprodukter från ROCKWOOL oantändliga – brandklass A1 och A2, s1, d0.

SPU Isolering får inte heller marknadsföra sin PIR-isolering med följande påstående:

– ”Våra isoleringslösningar, de effektivaste på marknaden”

– ”SPU Isolering har den bästa värmeisoleringsförmågan på marknaden”

– ”Tack vare sin överlägsna isoleringsförmåga”

Marknadsdomstolen finner att dessa påståenden ger konsumenten uppfattningen att SPU:s isolering har bättre isoleringsförmåga och fukttålighet än alla andra isoleringsprodukter på marknaden.

Några dagar efter domen bytte SPU Isolering namn till Kingspan Insulation AB.

ROCKWOOL Sverige tycker att det är glädjande att vilseledande marknadsföring kan stoppas, så att kunderna vet vad de köper och kan fatta riktiga projekteringsbeslut, baserat på korrekt information. 

Om ROCKWOOL koncernen

ROCKWOOL koncernen är världens ledande leverantör av innovativa lösningar baserade på brandsäker stenull som förbättrar miljö och livskvalitet för miljontals människor. Koncernen sysselsätter över 11 000 medarbetare i fler än 35 länder och har sitt huvudkontor i Danmark. 2014 omsatte koncernen 2,2 miljarder euro. Läs mer på www.rockwool.com eller www.rockwool.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy