Skip to main content

Humanitära behoven måste återkomma i centrum

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 15:46 CEST

Den 17 juli lanserar Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen sin årliga rapport – World Disasters Report – över hela världen. I rapporten framgår att det under 2002 inträffade fler katastrofer än något annat år under den föregående tioårsperioden. Dessa katastrofer påverkade fler än 600 miljoner människor runt om i världen. Främst är det de klimatrelaterade katastroferna som ökar och som alltid är det de redan utsatta som drabbas hårdast.

Det blir dock allt svårare för biståndsorganisationerna att finansiera insatser för att ta hand om de enorma behov som alla dessa katastrofer skapar. I rapporten konstaterar Röda Korset att biståndet istället tenderar att koncentreras till ett fåtal medialt och politiskt intressanta regioner. Samtidigt som givarna trängs i Irak och Afghanistan riskerar de människor som drabbats av katastrofer utanför den politiska och mediala dagordningen att bli utan stöd.

Enligt rapporten påverkas även biståndsorganisationerna själva av den trenden. Färsk forskning visar att organisationerna ibland väljer att satsa på de katastrofer som det är lättast att samla in pengar till. En trend som, enligt rapporten, behöver brytas.

Rapporten manar också till självkritik inom andra områden. Gör organisationerna rätt saker? Hur bedömer man mänskliga behov och hur väljer man vilka insatser som ska prioriteras? Finns det andra, mer effektiva, sätt att använda biståndspengarna? Det handlar om att ständigt vara uppmärksam på hur insamlade medel skall användas så att pengarna används där de gör mest nytta och där behoven är störst.

Hela den humanitära världens legitimitet bygger på i hur hög grad vi lyckas omsätta våra principer i handling, slår rapporten fast redan i inledningen. Att kämpa för att alla skall ställa sig bakom de humanitära grundprinciperna är bara en del av arbetet. Viktigast av allt är att vi måste omsätta våra idéer i handling och att göra detta i nära samarbete med de behövande. Annars har vi ingen chans att lindra lidandet för de miljoner människor som befinner sig utanför politikens och mediernas aktuella blickfång, säger man i rapporten.

För ytterligare information, kontakta: Lars Ove Ljungberg 08-452 47 96.

World Disasters Report ges årligen ut av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och tar upp katastrofläget i världen och trender i biståndet. Årets upplaga, den elfte i ordningen, har underrubriken "Etik och katastrofarbete".

Läs mer om World Disasters Report på www.ifrc.org

För en svensk sammanfattning av rapporten, se bifogad fil

Bifogade filer

PDF-dokument