Skip to main content

Internationell givarkonferens om framtiden för Irak

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 09:53 CET

Just nu pågår en internationell givarkonferens i Madrid om framtiden för Irak. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen varnar för stora gåvor som en kortsiktig lösning på återuppbyggnaden av Irak.

– Konferensen är ett viktigt sätt att möta de omedelbara behoven, men dessvärre kommer det att ta många år innan Irak återhämtar sig från de senaste årens prövningar. Vi vädjar till alla givarländer att, i enlighet med den irakiska befolkningens långsiktiga behov, beakta att det sista som behövs är en stor summa pengar till ett land som för närvarande inte kan tillgodogöra sig denna generositet, vilket leder minskat stöd senare. Tyvärr är detta ett vanligt mönster och vi måste försäkra oss om att vi inte upprepar det ännu en gång, sade Juan Manuel Suárez del Toro, ordförande för Federationen.

Lena Birgitta Hansson, programsamordnare på Svenska Röda Korset, påminner dessutom om ockupationsmaktens ansvar.

– Idag börjar folk i Irak bli otåliga, efter som man hade väntat sig mer av USA. Ytterst är det ockupationsmaktens ansvar att upprätthålla lag och ordning och säkra tillgången på mat och vatten, säger hon.

Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen, som arbetat i Irak i 20 år, fortsätter bistå en hårt prövad befolkning. I handlingsplanen för de närmaste 18 månaderna ges Irakiska Röda Halvmånen en avgörande roll, inte minst när det gäller att bygga upp en fungerande hälsovård. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen vädjar därför om 180 miljoner kronor för att stärka föreningens kapacitet på alla nivåer, från det nationella och lokala ledarskapet till verksamheterna i lokalsamhället.

Ett mål är att fördubbla antalet frivilliga i Röda Halvmånen från 3 000 till 6 000 och utbilda dessa i hälso- och sjukdomsförebyggande åtgärder, första hjälpen, katastrofberedskap och psykologiskt stöd samt uppgradera färdigheterna hos de nuvarande frivilligarbetarna. Bara under de senaste månaderna har omkring tusen nya frivilliga värvats vilket motsvarar en tredjedel av förväntade värvningar.

– Röda Halvmånen är också en viktig faktor i den sociala försoningsprocessen när det civila samhället ska återuppbyggas. Röda Halvmånen sörjer för att alla oavsett etnisk eller religiöst ursprung bistås humanitärt enligt Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens principer, säger Ibrahim Osman, chef för Federationens kontor i Bagdad.

Närmast lanserar Röda Halvmånen en landsomfattande kampanj för att stoppa spridningen av diarré och andra infektionssjukdomar. Cirka 900 000 människor kommer att nås av kampanjen. Röda Halvmånen planerar också att återuppta gemensamma hjälpinsatser, såsom vaccinering mot polio och mässling tillsammans med FN:s barnfond (UNICEF) och hälsoministeriet.

För ytterligare information, kontakta:
Maude Fröberg, pressekreterare, tel 08-452 48 01, 073-040 48 01