Skip to main content

Internationella aidskonferensen i Bangkok: 11 miljoner människor i världen är smittade av både hiv och tuberkulos

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 16:11 CEST

Under den internationella aidskonferensens andra dag behandlades frågan och dubbel- och trippelinfektioner med hiv, tuberkulos och malaria. Infektioner med dessa sjukdomar utgör ett allvarligt hot för befolkningar främst i Afrika och Asien. Idag beräknas 11 miljoner människor vara smittade av både hiv och tuberkulos, 75 % av dessa finns i Afrika och 22 % i Asien.

Det har påvisats att hivpositiva personer är mera mottagliga för tuberkulos och malaria. Dessutom blir sjukdomarna mera aggressiva hos hivsmittade. Tuberkulosen har också lättare att anta en aktiv smittsam form, vilket påverkar smittrisken för omgivningen. Forskarna efterlyser nu ett helhetsgrepp vad gäller förebyggande och behandling av de tre sjukdomarna. Även förebyggande av andra sexuellt överförbara sjukdomar är angeläget, eftersom man idag vet att förekomsten av andra könssjukdomar ökar risken för hivsmitta.

Under dagen diskuterades också frågan om global tillgång till modern hivbehandling. Endast 7 % av de uppskattningsvis 5-6 miljoner hivpositiva i den fattiga världen som skulle behöva hivbehandling har tillgång till terapin. Stora ansträngningar har gjorts för att minska läkemedelskostnaden för dessa länder, men priset för behandlingen är alltjämt för hög för de flesta länder i världen. Utöver kostnaden utgör bristen på kompetent sjukvårdspersonal och underutvecklade sjukvårdssystem allvarliga hinder för hivbehandling i stor skala.

– Avsaknad av till och med vettiga testprogram utgör ett hinder för behandling. Man måste ju veta vilka patienterna som ska behandlas är, till att börja med, kommenterar Jukka Aminoff, informationschef på Noaks Ark – Röda Korset i Stockholm. Dessutom saknas laboratorietekniska resurser och labbpersonal, en nödvändighet för dagens hivbehandling, uppger Aminoff.

FN:s globala aidsprogram UNAIDS publicerade också nya epidemiologiska data som visar att 75% av de 4,8 miljoner personer som beräknas ha smittats med hiv under det gångna året är unga kvinnor i åldern 15-24 år.


Presskontakter:

Stockholm:
Jukka Aminoff, informationschef, Noaks Ark – Röda Korset, tel. 08-700 46 16, 070-723 69 60
Maria Bohlin, informatör, Noaks Ark – Röda Korset, tel. 08-700 46 20

Bangkok:
Jan-Olof Morfeldt, verksamhetschef, Noaks Ark – Röda Korset, tel. 08-700 46 52, 070-892 83 60
Shririn Heidari , Research Officer, Noaks Ark – Röda Korset, tel. 070-763 36 69