Skip to main content

Kvinnor i fokus på hiv/aids-konferensen i Bangkok

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 08:44 CEST

Majoriteten av nysmittade är kvinnor

Under internationella aidskonferensens tredje dag i Bangkok stod kvinnors utsatthet för hivrisker i fokus. Majoriteten av det gångna årets nysmittade i världen är kvinnor och över hälften i åldern 15-24 år. Kvinnors socialt, ekonomiskt och politiskt svaga ställning i många länder gör dem mycket mera utsatta för aidsepidemin än männen.

-Ju mera marginaliserad en population är socialt och ekonomiskt, desto mera sårbar är den inför sjukdomen, fastslog professor Dennis Altman från det australiska La Trobe- universitetet.

En av de få hårt aidsdrabbade länder som lyckats minska epidemins framfart är Uganda. Landet har tillämpat den s.k. ABC- metoden i aidsbekämpningen. Metoden kombinerar olika strategier till skydd för den enskilde och står för A- Abstinence, B- Be Faithful, C- Condoms. Kvinnor har emellertid ofta svårare att skydda sig enligt metoden, eftersom de saknar makt över sin egen kropp och är inte i position att förhandla om hivstrategi med sin partner. Dessutom driver fattigdomen miljoner kvinnor till prostitution.

Svenska Röda Korset
Box 17563
118 91 Stockholm Tel 08-452 46 00
Fax 08-452 46 01
webb.kontakt@redcross.se

Besöksadress:
Hornsgatan 54 - mitt emot Mariatorget.