Skip to main content

Röda Korset välkomnar Migrationsverkets initiativ om särskilda insatser för asylsökande barn

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 16:00 CEST

Särskilda insatser behövs för asylsökande barn. Röda Korset välkomnar därför Migrationsverkets initiativ att identifiera och kartlägga särskilda behov hos asylsökande barn.


Röda Korset välkomnar Migrationsverkets initiativ att identifiera och kartlägga särskilda behov hos asylsökande familjer för att förhindra att barn blir apatiska.


- Långa handläggningstider och oviss väntan på besked om uppehållstillstånd är bara två orsaker till att asylsökande barn blir apatiska och familjer kollapsar. Genom en mer grundlig kartläggning tar man också ett helhetsperspektiv på den asylsökande familjens behov i stort. Detta är något vi välkomnar, säger Svenska Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren.

Röda Korset möter varje år tusentals personer som kommer till Sverige för att söka skydd från krig och förföljelse. Många bär på trauman orsakade av upplevelser av krig, övergrepp eller andra svårigheter. Alltför många mår också dåligt under vistelsen i Sverige, i väntan på besked om uppehållstillstånd. Men den osäkra tillvaron under lång tid är bara en av flera faktorer som bidrar till att barn blir apatiska och att familjer kollapsar. All erfarenhet visar också att det är viktigt för asylsökande att känna sig delaktiga i processen, att ha god insyn i asylärendets gång och att mötas av begripliga och tydliga besked från myndigheternas sida. Detta är något som ofta saknas i dag.


- Det finns en rad bakomliggande, ofta komplicerade, orsaker till varför många mår så oerhört dåligt, och fler orsaker återstår att identifiera. En grundläggande utredning av barnens och familjernas särskilda behov skulle bidra till att bättre synliggöra eventuella behov av skydd eller uppehållstillstånd på humanitära grunder i Sverige, säger Christer Zettergren som hoppas att Migrationsverkets initiativ också ska medföra att handläggningstiderna kortas ned.


- Men det handlar också om ekonomiska resurser. Regeringens besparingskrav har lett till allt längre handläggningstider. Ansvaret för barnens situation är därmed också politiskt, säger Christer Zettergren som menar att det krävs omedelbara åtgärder från den svenska regeringen.


Röda Korset har genom åren återkommande lyft fram problematiken kring asylsökande barns psykiska ohälsa. Det finns ett uppenbart behov av bättre samverkan mellan de olika aktörerna för att bemöta problemen. Svenska Röda Korset hoppas att Migrationsverkets kartläggning kommer att bidra till att de asylsökande barnens rätt till trygghet, utveckling och hälsa kommer att tillgodoses bättre i framtiden.


För ytterligare information kontakta: Generalsekreterare Christer Zettergren, 0703 40 46 05