Skip to main content

Situationen för flyktingar i Sudan och Tchad förvärras

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 16:34 CEST

Stora insatser görs nu av Röda Korset i Darfur-provinsen i Sudan


Situationen i Darfur i Sudan är fortfarande mycket allvarlig. Den internationella Rödakorskommittén (ICRC) och den Sudanska röda halvmånen samarbetar väl för att kartlägga ytterligare hjälpbehov, registrera flyktingar, dela ut förnödenheter och återföra försvunna familjemedlemmar.Den senaste veckan har det kommit interna flyktingar från områden sydöst om Nyala. Det har inneburit stora påfrestningar på redan överfulla flyktingläger. Hälsoläget i flera av lägren har försämrats och det saknas dricksvatten. I Zalingei i västra Darfur har internflyktingar börjat etablera sig i flyktingläger utanför staden.

Flyktingar till östra TchadOsäkerheten I Darfur-provinsen I Sudan har tvingat ett ökande antal människor att lämna Sudan och fly over gränsen till Tchad. FNs flyktingkommissariat UNHCR uppskattar att omkring 122 000 flyktingar nu finns i åtta olika flyktingläger i östra Tchad och fler väntas komma.Rödakorskommittén (ICRC)har därför etablerat en ny bas i staden Abéché i södra Tchad.Cirka 80 utsända hjälparbetare från Röda Korset (ICRC) och mer än 300 lokalt anställda är för närvarande engagerade i insatserna totalt.

Skydd och assistansRödakorskommittén är också djupt engagerat i att informera alla parter i konflikten om Den humanitära rätten - alla civilas rätt till skydd, inklusive internflyktingar, sårade och sjuka.Rödakorskommittén samarbetar med den sudanska röda halvmånen om att distribuera förnödenheter som filtar, tält, hygienartiklar, latriner med mera.

FamiljeåterföreningRödakorskommittén fortsätter också med sitt arbete att registrera och ta hand om barn som kommit bort från sina föräldrar. Man utbildar även lokala funktionärer i att ta hand om familjeåterföreningen. Nyligen har Röda Korset engagerat de lokala radiostationerna i arbetet att söka efter försvunna anhöriga.För mer information se Rödakorskommitténs hemsida www.icrc.orgSvenska Röda Korset
Box 17563
118 91 Stockholm Tel 08-452 46 00
Fax 08-452 46 01
webb.kontakt@redcross.se Besöksadress:
Hornsgatan 54 - mitt emot Mariatorget.