Skip to main content

Stöd till översvämningsdrabbade i Sydasien

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2004 14:34 CEST

Svenska Röda Korset stöder hjälparbetet i de översvämningsdrabbade områdena


Översvämningarna i Sydasien fortsätter och förvärras för varje dag. Bangladesh, Nepal och Indien är de länder som drabbats hårdast av den senaste tidens kraftiga monsunregn och situationen är nu kritisk.

Drygt 52 miljoner människor har hittills drabbats av ovädret i dessa länder och Internationella Röda Korset vädjar nu om nära 60 miljoner kronor (ca 10 000 000 CHF) till översvämningarnas offer. Pengarna kommer att ge mat, tillfälligt boende, kläder, vattenreningstabletter och andra förnödenheter så som sjukvård och utsäde till de nära 1,5 miljoner människor i Bangladesh, Nepal och Indien som förlorat allt i de förödande översvämningarna. Svenska Röda Korset har genom Sida hittills bidragit med 1 miljon kronor till Indien och 1 miljon kronor till Nepal, samt 600 000 kronor till Bangladesh och kommer vid behov också att sända en delegat till Bangladesh, som drabbats hårdast av de tre länderna.Bangladesh

Bangladesh har utsatts för de värsta översvämningarna på 17 år och mer än 22 miljoner människor har drabbats och minst 227 omkommit. Många hus har spolats bort av floderna och lämnat över 200 000 människor hemlösa. Hundratusentals hektar odlad mark har skadats eller förstörts av vattenmassorna. Behovet av mat är därför stort och matpriserna har skjutit i höjden så mycket att de fattigaste familjerna inte längre har råd att köpa spannmål. Tusentals kilometer vägar är översvämmade och förstörda och flera flygplatser har tvingats stänga. Rent vatten börjar också bli en bristvara, eftersom många vattenkällor förorenats. Förorenat vatten innebär stora hälsorisker och kan leda till sjukdomar. Rapporter om olika vattenburna sjukdomar så som diarré och dysenteri inkommer redan från huvudstaden Dhaka. Förhållandena i Nepal och Indien är likvärdiga och den övergripande situationen är därför mycket allvarlig och ytterligare försämringar väntas.Bra beredskap

Sydasien är ett av världens mest katastrofdrabbade områden. Där förekommer ofta översvämningar, cykloner, tornador och jordbävningar. Bangladesh Röda Halvmåne har därför, med stöd från bland annat Svenska Röda Korset under mer än 30 år, gjort stora satsningar på information om och utbildning i katastrofberedskap. Tack vare dessa satsningar finns många välutbildade och erfarna frivilliga som nu arbetar med att hjälpa och undsätta människor i de översvämningsdrabbade områdena, dela ut mat och ge psykosocialt stöd. Men trots dessa stora insatser från nationellt håll är omfattningen av årets monsunregn så stor att nationella resurser inte räcker till och man vädjar nu om hjälp från omvärlden.

Du kan också hjälpa de som drabbats av översvämningarna. Sätt in din gåva på pg 900 800-4. Märk talongen med: Översvämningar i Sydasien.

För ytterligare information om de drabbade länderna:

Bangladesh: http://www.ifrc.org/where/country/cn6.asp?countryid=27

Indien: http://www.ifrc.org/where/country/cn6.asp?countryid=84

Nepal: http://www.ifrc.org/where/country/cn6.asp?countryid=123För information om Svenska Röda Korsets arbete i Sydasien, kontakta:

Nina Paulsen, programkoordinator Sydasien, tel: 0703-88 46 09