Skip to main content

Röhsska museet i samarbete med Design Lab S och Skola i Centrum

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2018 14:12 CET

Expertrådet, Verktyg: Funktion. Foto Mikael Lammgård

Under hösten 2018 har Röhsska museet och Design Lab S samarbetat i två projekt i Biskopsgården: Expertrådet och Designverkstan. Projekten syftar till att utmana synen på design och öka delaktigheten i museets arbetsprocesser. Med detta utvecklar Röhsska museet nya metoder och får nya perspektiv på samlingen från personer med olika infallsvinklar på design.

Design Lab S är en kollektiv designstudio som engagerar professionella designers, barn och seniorer i kollektiva designprocesser. Med övertygelsen om att alla bör få möjlighet att utforma hur världen ska se ut och fungera vill Design Lab S verka för var och ens rättighet att uttrycka sina erfarenheter, upplevelser och perspektiv med hjälp av estetiska avtryck i samtiden.

Röhsska museet och Design Lab S har under hösten 2018 samarbetat i två projekt i Biskopsgården, Expertrådet och Designverkstan, där syftet har varit att utmana synen på design och öka delaktigheten i museets arbetsprocesser. Frågeställningarna som projekten har utgått ifrån är: Vilka är experter? Vad är ett designföremål? Vem bestämmer vad som ska finnas i museets samlingar? Vad händer när ungdomar får möjlighet att påverka museets sätt att arbeta?

-Röhsska museet tar barn och ungas röst på allvar och ser deras potential som kreativa aktörer idag och i framtiden. Design Lab S är därför en solklar samarbetspartner för museet då deras fokus och engagemang handlar om att ge barn och unga en plattform för ett skapande som ligger nära deras miljö och vardag, säger Nina Due, chef på Röhsska museet. Design angår oss alla, design finns överallt och det är därför väldigt positivt och lärorikt att samarbeta med Design Lab S. De ger barn och unga en möjlighet att utveckla ett intresse för design – ett område som inte alltid är tillgängligt i skola- och fritidsammanhang.

Expertrådet
I projektet Expertrådet får barn och seniorer tillföra ny kunskap, nya referenser och en annan syn på design än museet vanligtvis arbetar med. Som första uppdrag fick deltagarna välja ut föremål bland museet nyförvärv från de senaste åren till den kommande utställningen Nytt i samlingen. Till skillnad från traditionella experter, som ofta har en teoretisk och akademisk bakgrund, består expertrådet av praktiker som genom kreativitet har utvecklat innovativa metoder att bedöma design utifrån sin fantasi där maskiner, verktyg och instrument för detta har skapats i projektet. När Röhsska museet åter öppnar för besökare kan också allmänheten få sina föremål bedömda av Expertrådet.

-All design vi omger oss med berättar om vilka vi är, var vi kommer ifrån och var vi är på väg, något som är starkt kopplat till identitet och kulturarv. Inom området ”design" finns en mängd olika normer, regler, hierarkier och expertis. Dessa värderar material, estetik, funktion, form, teknik, historik och vad som anses vara rätt eller fel. Det får till följd att artefakter rangordnas och ibland inte värderas alls. I ett längre perspektiv innebär det att individer, grupper eller kulturer osynliggörs, säger Alicia Donat-Magnin, verksamhetsledare på Design Lab S. Vi har därför undersökt frågan: vem bestämmer kring vad är bra design och vad händer när man vänder på rollerna? Det är en oerhört viktig fråga då vi tror att det finns fler sätt att se och utveckla svensk design på idag. Vi är glada att Röhsska museet vågar undersöka det tillsammans med oss och Expertrådet.

Designverkstan
På Sjumilaskolan i Biskopsgården pågår ett samarbete med Skola i centrum genom projektet Designverkstan. Syftet är att bygga långsiktiga relationer och öka delaktigheten bland barn och unga. I projektet får högstadieungdomar på Sjumilaskolan formge egna designföremål utifrån fiktiva uppdrag från olika lokala aktörer i Biskopsgården. Designverkstan kommer fortsätta under 2019, då ungdomarna bland annat kommer till Röhsska museet och medverkar i planeringen av aktiviteter i museets publika program.

-Det känns roligt att våra elever kan delta i Designverksstaden genom vårt samarbete med Röhsska museet. Framförallt känns det spännande att eleverna kan arbeta processorienterat från idé till ett färdigt koncept. Vi ser också samarbetet med Röhsska museet som ett viktigt initiativ för att skapa ökad likvärdighet för eleverna i staden, säger Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan.

Kontakt
Helene Karlsson, Pressansvarig Röhsska museet
031 368 35 07
helene.karlsson@kultur.goteborg.se

Nina Due, Chef Röhsska museet
nina.due@kultur.goteborg.se
072 856 75 02

Alicia Donat-Magnin, Verksamhetsledare Design Lab S
alicia@designlabskarholmen.se
070 797 33 45

Linn Schönbeck, Processledare, Skola i centrum
linn.schonbeck@grundskola.goteborg.se
031 367 33 43

Hamid Zafar, Rektor Sjumilaskolan, åk 7-9
hamid.zafar@grundskola.goteborg.se
072 22 07 742

Alldeles vid Avenyn i centrala Göteborg ligger Röhsska museet. Röhsska museet är sedan det öppnade 1916 Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Samlingarna spänner över ett rikt område och omfattar bland annat det antika Egypten och Kina, det svenska 1700-talet, 1900-talets internationella modernism och vår egen samtid. Här ryms konsthantverk, industridesign och mode liksom intressanta specialsamlingar av bland annat japanska träsnitt, bokband, affischer och allmogetextilier. Museets föremål berättar om skaparkraft, uttrycksvilja, stilar, moden och konstnärliga ideal under olika epoker och i olika världsdelar.

Röhsska museet ingår i Göteborgs stads kulturförvaltning och arbetar utifrån stadens kulturpolitiska mål för att beröra, inspirera och möta publiken.

Röhsska museet är tillfälligt stängt för besökare