Fhx8ycljdmjqmvsl5uyv
Obowasvhqfaecdl9vcef

Pressinbjudan: betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 11:29 CEST

Välkommen till pressträff för presentation av årets betygsresultat för Göteborgs Stads grundskolor årskurs 6 och 9.

Jzwolnortn7rcwopdpsl

Medborgarkontoret vid Frölunda Torg stänger den 18 juni- öppnar igen till hösten i två nya lokaler

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 08:45 CEST

Den 18 juni stänger Medborgarkontoret, som ligger i Resecentrums lokaler vid Frölunda Torg. Ett kontor blir istället två. Till hösten öppnas ett nytt kontor i Askim-Frölunda Högsbo och ett nytt i Västra Göteborg.

M6fvv6bc1mv9hwikpzi0

Nu ska husen i Gårda rustas upp, fler hyresrätter än bostadsrätter byggs i Lillhagsparken

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 16:59 CEST

På terminens sista fastighetsnämnd togs nya beslut som innebär att Lillhagsparken får 365 nya hyresrätter och 265 bostadsrätter. Nämnden beslutade även om att sälja de nedgångna husen i Gårda som nu varsamt ska rustas upp för att möjliggöra låga hyreshöjningar.

Fs0vtpz2xayavjwuwhr5

​Nu startar Angereds första demokratiskola

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 14:54 CEST

På måndag startar Camp Demokrati, en demokratiskola som sommarjobb för 30 ungdomar i stadsdelen Angered. – Vi behöver aktivt värna om demokratin för att motverka antidemokratiska krafter och vi vill att ungdomarna ska känna sig delaktiga och förstå att de är med och formar framtiden, säger Bettan Byvald, processledare inom Trygghetssamordningen och en av initiativtagarna till demokratiskolan.

I7lwiojq77herkhxcebs

Äntligen fullt ös i Biskopsgården

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 07:38 CEST

Rikzer3dxaddkxvvjbdl
Y9pxcwwxksfupxsah4a6

Framåt för Hisingen i färsk undersökning från SOM

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 11:57 CEST

För andra året i rad har Göteborgs Stad tagit hjälp av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, för att mäta hur nöjda medborgarna är med demokratin i Göteborg. Och det ser ut att gå försiktigt uppåt. Framför allt indikerar resultatet att något verkar ha hänt på Hisingen: de tre stadsdelar med störst positiv förändring i attityd till demokratin är Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen.

Agk3uscxkdl8hnbsejxl

Sommarlovssatsning i Biskopsgården

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 07:28 CEST

Efter succén i Stockholm får nu skollediga unga ta del av Bonnier Hoops i Biskopsgården. En basketplan byggs upp vid Svarte Mosse och under hela sommarlovet kommer barn och ungdomar ha möjlighet att träffas, spela basket och läsa böcker. – Vi satsar på att erbjuda barn och unga i Biskopsgården meningsfull sysselsättning under sommaren, säger Sergio Garay stadsdelsdirektör i Västra Hisingen,

Ntlc245hxhpfbnw6ztfi
Obowasvhqfaecdl9vcef

Information till media efter kommunstyrelsen 13 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 16:38 CEST

Kommunstyrelsens beslut i notisform

Kjtlzcv8a2mrbjgh565g
Afb8gxbhn3dhxanheeae Arloh6a2falyzxuzroxi

7,5 miljoner ett första steg mot ett fossilfritt Göteborg

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 12:14 CEST

Nu växlar vi upp arbetet med att minska mängden plast, satsa på fossilfria arbetsfordon och installera solceller på kommunala tak. Miljö- och klimatnämnden har fördelat 25 uppdrag ur rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? till ett flertal av stadens nämnder och bolag. Till de 25 uppdragen har nämnden fördelat 7,5 miljoner kronor i driftsmedel för att intensifiera arbetet.

Media no image
Dropxafz076gfapcnit5 Mwsh7xdagrzn9xvsfkl5

Ny revisionsrapport: Granskning av chefers förutsättningar i Göteborgs Stad

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 10:53 CEST

Stadsrevisionen har granskat chefers förutsättningar i Göteborgs Stad och granskningen visar att det finns brister inom området. Stadsrevisionen uppmanar därför kommunstyrelsen samt stadens nämnder och bolag att beakta resultatet av granskningen i sitt pågående arbete med chefernas förutsättningar.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnder och styrelser säkerställer att cheferna har tillräckliga förutsättningar för att fullfölja sina uppdrag på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen omfattar Angereds stadsdelsnämnd, Bostads AB Poseidon, Göteborg Energi AB, idrotts- och föreningsnämnden, trafiknämnden, kommunstyrelsen och Majorna-Linnés stadsdelsnämnd. Granskningen omfattar första linjens chefer.

Med första linjens chefer menas här i första hand enhetschefer eller motsvarande som har både budget- och personalansvar och som utgör den första chefsnivån i en organisation. De arbetar alltså i direkt kontakt med den praktiska verksamheten.

Iakttagelser och bedömningar

Stadsrevisionen bedömer att de granskade nämnderna och styrelserna har tydliggjort chefernas grunduppdrag. Av granskningen framkommer dock att mängden tillkommande arbetsuppgifter utöver grunduppdraget samt bristen på tillräckligt stöd påverkar chefernas förutsättningar att utföra sitt uppdrag genom att det flyttar chefernas fokus från kärnverksamheten. Det innebär även att chefernas möjligheter till återhämtning minskar och att förutsättningarna att vara en närvarande ledare som utvecklar verksamheten försämras.

Stadsrevisionen bedömer vidare att nämnderna och styrelserna följer upp chefernas förutsättningar för att genomföra sina uppdrag. Uppföljningen bör dock utvecklas och göras mer heltäckande bland annat genom att chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö omfattas på ett tydligare sätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stadsrevisionen bedömer även att ansvaret för att följa upp hur mycket cheferna arbetar och hur deras återhämtning kan säkerställas bör tas på större allvar.

Stadsrevisionen bedömer också att nämnderna och styrelserna vidtar åtgärder med anledning av genomförda uppföljningar av chefernas förutsättningar, men bedömer samtidigt att de åtgärder som vidtagits hittills inte varit tillräckligt effektiva eftersom chefernas förutsättningar inte förbättrats i tillräcklig utsträckning. Det är sannolikt så att fler åtgärder är nödvändiga för att förbättra chefernas organisatoriska förutsättningar.

Sammanfattningsvis är det Stadsrevisionens bedömning att de granskade nämnderna och styrelserna inte fullt ut säkerställer att cheferna har tillräckliga förutsättningar att fullfölja sina uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna menar att chefens förutsättningar att styra och leda i sin tur påverkar vilka resultat som verksamheterna levererar. Och att det i förlängningen även får betydelse för stadens attraktivitet för framtida medarbetare. Stadsrevisionen uppmanar därför kommunstyrelsen samt stadens nämnder och bolag att beakta resultatet av granskningen i sitt pågående arbete med chefernas förutsättningar. Revisorerna vill särskilt framhålla följande tre förbättringsområden:

 • chefernas organisatoriska förutsättningar bör stärkas
 • systematiska skillnader mellan könen, avseende organisatoriska förutsättningar för chefer, bör synliggöras
 • lärande och strategisk samordning bör prioriteras för att uppnå reella effekter.

För mer information: 

Mer information om granskningen finns i rapporten och rapportsammandrag som du hittar längre ner. Du kan även kontakta Stadsrevisionen ordförande eller vice ordförande.

Stadsrevisionen har granskat chefers förutsättningar i Göteborgs Stad och granskningen visar att det finns brister inom området. Stadsrevisionen uppmanar därför kommunstyrelsen samt stadens nämnder och bolag att beakta resultatet av granskningen i sitt pågående arbete med chefernas förutsättningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 50 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer & kriskommunikation
 • henrik.dahlberg@stadshuset.goteborg.se
 • 072-5361099
 • 031-3680531

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Kommunikation, digitalisering, internationellt arbete, demokrati
 • helena.mehner@stadshuset.goteborg.se
 • 070-2879702
 • 031-3680603
Direktör för område kommunikation. Tillgänglig dygnet runt vid extraordinära händelser.

 • Presskontakt
 • För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Fyra sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller skola och förskola. Hans Wettby, sektorchef SDF Centrum 076-280 00 35,... Visa mer

 • Presskontakt
 • För frågor om individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Två sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller individ- och familjeomsorg och funktionshinder. Ingvor Gunnarsson, SDF... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulrika.kapgwarmalmzy@angerosbumdwfed.gotebadorg.seawao
 • 072-856 71 30
 • 031-365 15 87

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • uxsadfhnannawh.bilentrdo@vjqasomhbtrshttvza.gotebozzrggdlx.swoftknzpe
 • 0736-66 46 37
 • 031-366 42 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • urhaccyisgnnkmhgtha.gdloanbjyquuorgcnhrbcfeden@caphtenvrxotrabltajumsgdnkk.ggeoteborgig.se
 • 0705-62 41 28
 • 031-365 70 17

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ikamulrilfkakawg.scdrstridvalxll.dijahaxlen@fkmazajornkqjscralfewwpxxfziinne.guaoteborg.se
 • 072-537 86 02
 • 031-365 86 75

 • Presskontakt
 • Tf kommunikationschef
 • hearxnyulekone.levy@lundbylw.gotbhebvmorg.obpyqjse
 • 0738-167087
 • 031-366 70 87

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • sofie.kerstell@norrahisingen.goteborg.se
 • 031-366 90 32
 • 073-910 27 03

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anna.bilen@vastra.goteborg.se
 • 031-366 42 33
 • 073-666 46 37
Presskontakt i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • cecilia.loof@vastrahisingen.goteborg.se
 • 073-950 32 97
 • 031-366 52 83

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • tzerlakajzriwqijn.karrby@orgrytewehafvrlbruwrwrlanda.gotebqaorg.yychse
 • 0702-18 44 60

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • SDF Östra Göteborg
 • mapirnbnliren.anmokaiwrhnsvkkxem@ostra.gordeotebmyorg.xxse
 • 0767-69 85 83
 • 031-365 47 51

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anna.magnusson@fastighet.goteborg.se
 • 031- 368 11 48
 • 0702- 79 02 32

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • chriyttvixbwkwaastinspzecka.vcduterorfisors@sbdvk.kpgotemcozborg.svje
 • 031-368 17 16
 • 070-761 17 16

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • ulrndkandersdo.segmylvyoahrirxlberakfqxnsruhuoyxg@trqzoopoafikheiykontoretmx.gszygjfotebrmorahg.se
 • 031-368 23 29
 • 0728-56 54 29

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • mimba.manfxyfahvredsshtsbgsoypn@jakcyoponf.gfodtipotguebqcoruefxg.pvse
 • 031-365 57 57
 • 070-266 38 92

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • mathias.stenback@ponf.goteborg.se
 • 0739-10 27 02
 • 031-365 59 54

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör och redaktör
 • Press, kundtidning, extern kommunikation, GreenhackGBG, vatten- avlopp- och avfallsfrågor
 • ulrika.naezer@kretsloppochvatten.goteborg.se
 • 031-368 27 80
 • 0767-990501

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • nikebg.vallstrom@kkyulgkdvtuvjr.jwgojbtepbborg.se
 • 0706-63 63 43
 • 031-368 32 02

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • jeijnunny.jozefghadfnsson@tvkuuoltuxvdhpurmj.gotmcebbaorg.se
 • 0707-64 13 99
 • 031-368 36 43

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • utllasqqfgufa.syqwnohlkqrystrom@kultur.gzxufoteborskggrpdig.se
 • 0761-15 90 01
 • 031-368 32 04

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • baqnkflisacn.klaxxgbng@ioff.goteborirgym.se
 • 031-368 21 21
 • 072-856 73 07

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • stina.hall.hellqvist@kom.goteborg.se
 • 031-368 08 09
 • 0702-96 04 39

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Färdtjänsten
 • adhelenemiigvs.mohrsaslibmvhfznbkmn@sepijeqntrgzwvubltafikkontltzzoret.gotriebormyg.cpse
 • 0739-10 28 85
 • 031- 41 96 68
Färdtjänsten är sedan 1 mars 2017 en sektor inom Trafikkontoret

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • vjciulpyorlatjqs-cbocvarhiin.msbobcyyuerg@soyjcivflpaltyresursgz.gotfheborwyg.vrse
 • 031-367 90 04
 • 0707-99 99 23

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • prmvgvess@mlnljmmiljo.goteborg.sbmote
 • 031-368 38 00

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • wljoanodwpnaejzfjh.gnhlad@nlarkwlrhqwznmxtcocgjofnjwkigbvnxzkehpamjunden.goteborg.se
 • 072-856 69 81
 • 031-701 50 21

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • spninail.wikucvytdxrlandrcsoowerkdroln@sbskhtaczdsrevisionjjendguf.goteborg.se
 • 031-368 07 14
 • 0707-62 20 41

 • Presskontakt
 • Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida
Boplats Göteborg AB Mats Ekblad Telefon: 031-10 02 54 E-post: mats.ekblad@boplats.se Maria Meyer-Martins Telefon: 031-10 02... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • joakim.karlsson@stadshuset.goteborg.se
 • 0702-88 69 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • souduflisa.nylenbn@stadsjomkhurushcucjeaseqqt.ddgoteerborg.se
 • 0739-10 25 86
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • gustaf.gothberlcg@stiduiadshusaqetaonvtp.gotebzvorg.hgse
 • 073-666 25 69
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • helenacl.munalrwther@stadshudvezpaset.goteqdjpywopborgem.soinoe
 • 072-209 01 43
 • 031-368 03 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • clfgalice.vepltlbhrnshrserssonmx@stadsluxcuewwhumuhrtiljset.goteborg.se
 • 070- 430 02 77
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • robert.andersson@stadshuset.goteborg.se
 • 072-856 69 26
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • ekutvrik.kspalmgrjkxrexcntugbvwvnendm@serdfuztadshusegct.spgoteborg.scxe
 • 072-856 54 94
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

Om Göteborgs Stad

Göteborg är en växande stad, med uppdraget att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. En hållbar stad - öppen för världen.

Omgivet av klippor, skogar, sjöar och havet i väster ligger Göteborg, Sveriges näst största stad med nära 560 000 invånare. Här finns det mesta du kan förvänta dig av en storstad - men med nära avstånd till allt.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50,000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.
Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.

Koncern