Ylva Johansson (S) gör ett studiebesök på Kompetenscenter Hisingen

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 16:25 CET

15 november klockan 14 - 15 gör Ylva Johansson ett studiebesök på Kompetenscenter Hisingen, Vågmästaregatan 1A, för att ta del av hur Arbetsmarknad och vuxenutbildning jobbar med etableringen av kvinnor med kortare utbildning. Under besöket kommer Ylva Johansson samtala med såväl personal som deltagare. Besöket är öppet för media, anmäl intresse till Linda Högbacka, kontaktuppgifter bifogade.

Kompetenscenter vänder sig till personer som är över 18 år, har försörjningsstöd och är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Under 2018 har 62 % av kvinnorna och 58 % av männen som varit deltagare på kompetenscenter gått vidare till arbete eller studier.

- Vi märker att våra deltagare dels saknar utbildning, men också ett kontaktnät och ofta det svenska språket. När vi rustar dem inför arbetsmarknaden måste vi därför tänka brett, vi kan inte bara fokusera på utbildning, säger Elin Jartun områdeschef kompetenscenter.

Med kvinnor i fokus har kompetenscenter bland annat startat studiecirklar, yrkesklubbar och Sfi-slussen för att rusta från arbetslös till aktivt arbetssökande och slutligen självförsörjande.

- Genom ett systematiskt arbetssätt kombinerar medarbetarna på kompetenscenter sina kunskaper inom sina professioner med skräddarsydd kompetensutveckling. Med ett nära samarbete med hela Arbetsmarknad och vuxenutbildning har vi hittat vägar framåt för flera utsatta målgrupper, säger Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

En väg ut på arbetsmarknaden kan vara en arbetsmarknadsanställning, till exempel Extratjänst i välfärden.

- Vi jobbar hårt för att hitta en metod som skapar långsiktighet efter våra arbetsmarknadsanställningar. Vår stora utmaning är att hitta en kombination av ett lärande på en arbetsplats, språkträning och en utbildning som gör individen konkurrenskraftig på den öppna arbetsmarknaden. Genom en kompetenshöjande insats innan anställningen skapar vi förutsättningar för individen att få arbete på den öppna arbetsmarknaden, säger Linda Högbacka, områdeschef Centrum för arbetsmarknadsanställningar.

Faktaruta:

Det finns fyra kompetenscenter i Göteborgs Stad: Kompetenscenter Angered, Centrum-Väster, Hisingen och Öster. De har skapats för att samordna och samla arbetsmarknadsinsatser, vägledning och vuxenutbildning för försörjningsstödstagare under ett och samma tak. Målet är att deltagaren ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. På kompetenscenter arbetar coacher, jobbmäklare, studie- och yrkesvägledare och arbetsförmedlare tillsammans för att hitta lösningar baserade på individens behov.

Centrum för arbetsmarknadsanställningar samordnar anställningsformerna Extratjänst i välfärden, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare samt Introduktionsjobb i Göteborgs stad. Centrum för arbetsmarknadsanställningar har också insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar samt riktade insatser för individer med funktionsnedsättningar.

Vill du veta mer om kompetenscenter?

https://www.youtube.com/watch?v=2iUVlS8SvuE

Kontaktuppgifter
Linda Högbacka
Områdeschef Centrum för arbetsmarknadsanställningar
072-255 89 08

linda.hogbacka@arbvux.goteborg.se

15 november klockan 14 - 15 gör Ylva Johansson ett studiebesök på Kompetenscenter Hisingen, Vågmästaregatan 1A, för att ta del av hur Arbetsmarknad och vuxenutbildning jobbar med etableringen av kvinnor med kortare utbildning. Under besöket kommer Ylva Johansson samtala med såväl personal som deltagare. Besöket är öppet för media, anmäl intresse till Linda Högbacka, kontaktuppgifter bifogat.

Läs vidare »

Information till media efter kommunstyrelsens möte 14 november 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 15:05 CET

Kommunstyrelsens beslut i notisform.

Årets vardagshjältar utsedda

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 14:20 CET

Kommunfullmäktiges priskommitté har utsett 2018 års mottagare av Vardagshjälte-priset: Pontus Berger, Emma Ivarsson, och Eva-Britt Luvö. Utmärkelsen består av ett diplom och delas ut varje år till en eller högst tre kommunmedborgare som gjort en god gärning utöver det vanliga. Priset delas ut på invigningen av Julstaden på Götaplatsen den 29 november kl. 17:30.


Fakta | Prismotiveringarna

Pontus Berger
En eldsjäl som tog tjänstledigt i fyra år för att träna innebandy med barn och ungdomar i Bergsjön. Under denna tid arbetade han även aktivt med att lära upp nya tränare i innebandy. Han ville vända den negativa utvecklingen som fanns i Göteborg och han såg inget bättre sätt än att använda idrotten som integrationsverktyg. Syftet har varit och är att motverka segregationen i Göteborg. Genom att använda idrotten som bas kan föreningslivet hjälpa till att skapa sammanhang, nätverk och samhörighet och på så sätt stärka och utveckla staden.

Emma Ivarsson
En eldsjäl med ett brinnande engagemang för sina medmänniskor. Hon lägger många timmar på sitt projekt Julkassen i Göteborg med omnejd. På sin fritid samlar hon in intresseanmälningar från familjer som har det knapert och som önskar hjälp i form av julmat. Hon samordnar sedan handling och leverans av maten till familjerna och allt finansieras via insamling av pengar. 2017 samlade Emma in 228 000 kronor och 191 familjer fick hjälp under december månad. Emma sprider glädje både till familjerna som får hjälp men även till oss andra som får vara med och bidra genom pengainsamling och volontärarbete.

Eva-Britt Luvö
En eldsjäl som lägger stor del av sin tid att arrangera nattvandring i Biskopsgården. Så gott som varenda fredagskväll är hon ute och nattvandrarar. Detta gör hon av omsorg för alla barn och ungdomar vilka riskerat att hamna snett. Hon tittar till unga som är ute och festar och ser efter om de behöver hjälp. Är det bråk någonstans hjälper hon till att kyla ned stämningen. Eva-Britt har arbetat som nattvandrare i 19 år och som ordförande för Biskopsgårdens nattvandrare de sista sju-åtta åren. Hon vill verka för att alla ska kunna känna sig trygga. Eva-Britt och hennes grupp hjälper även till när andra vill starta nattvandrarföreningar på olika håll i Västra Götaland.

Läs mer om pristagarna i Vårt Göteborg. Länk till artikeln.

För mer information om priset och prisutdelningen
Kontakta Birgitta Rydén, sekreterare för kommunfullmäktiges ordförande, tel 076-113 50 41
​Kommunfullmäktiges priskommitté har utsett 2018 års mottagare av Vardagshjälte-priset: Pontus Berger, Emma Ivarsson, och Eva-Britt Luvö.

Läs vidare »

Nu öppnar valet till förskoleklass

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 09:03 CET

På torsdag öppnar ansökan för att välja förskoleklass inför hösten 2019. Grundskoleförvaltningen satsar stort på att få så många som möjligt att göra ett aktivt val. – Skolvalet är vårdnadshavarens möjlighet att påverka vilken skola deras barn ska gå i. Vi uppmanar därför alla att skicka in ansökan, säger myndighetschef Peter Callsen.

Vem ringer du mitt i natten om du behöver hjälp?

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 07:10 CET

Under vecka 47 kommer SDF Västra Hisingen att besöka Biskopsgården och Torslandas invånare. Syftet är att få igång tankar och diskussioner kring ämnet Våld i ungas relationer. Få vuxna att prata med sina ungdomar om respekt och vad som föder våld i relationer. Ge unga killar kunskap om att hur de väljer att prata om tjejer spelar roll. Likaså hur de själva kan stoppa beteenden som föder våld.

Information till media om kommunstyrelsens beslut 14 november 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 07:30 CET

Välkommen att ta del av de beslut som kommunstyrelsen fattar vid sitt möte i dag, onsdag 14 november. Tid: kl 11.15 - 11.25 Plats: Rådhuset Därefter finns möjlighet att gå vidare till de politiska partiernas presskonferenser. 

Brandskyddsutbildning för unga och arrangörer

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 16:41 CET

En kostnadsfri brandskyddsutbildning för unga i åldern 16-20 år och arrangörer i Göteborg. Det är resultatet av ett samarbete mellan Ungdomssatsningen i Göteborg och Räddningstjänsten Storgöteborg.

Som ett led i ”Staden minns diskoteksbranden” lägger Ungdomssatsningen och Räddningstjänsten nu kraft på en utbildning i brandskydd vid arrangemang. Den 13 och 14 november är Ungdomssatsningens målgrupp, 16-20 år i fokus. Då vänder sig utbildningen till de som arrangerar event eller är nyfikna på att vara arrangörer. Utbildningen innehåller grundläggande information om brandskydd vid arrangemang: Vad kan man ställa för krav på den som äger lokalen? Vad bör man själv tänka på innan ett event men också vad man bör tänka på efter? Hur kan man som publik göra skillnad? Checklistor och information om vart man kan vända sig för att få råd och stöd. Utbildningen äger rum i Ungdomssatsningen Fängelsets lokaler i Härlanda Park,

Den 20 november blir ett tillfälle för arrangörer i alla åldrar då det skapas många arrangemang och event runt omkring i staden, som unga människor i Ungdomssatsningens målgrupp besöker som publik.
- Vi försöker nå så många arrangörer som möjligt via våra nätverk, säger Jörgen Ståhl, som arbetar på Ungdomssatsningen Fängelset.

Historik Ungdomssatsningen
År 2000 beslutade politikerna i staden att göra en särskild satsning på ungdomar i åldern 16-20 år. Anledningarna till satsningen var många men särskilt diskoteksbranden i Backa satte fokus på behovet av säkra arrangemang för ungdomar. Syftet med satsningen var att skapa bättre förutsättningar 16-20-åringar och att deras egna initiativ, idéer och kreativitet i alla dess former skulle genomsyra verksamheten med så hög delaktighet som möjligt.

Kontaktperson: Jörgen Ståhl, telefon 0707-85 48 39, e-post: jorgen.stahl@orgryteharlanda.goteborg.se

En kostnadsfri brandskyddsutbildning för unga i åldern 16-20 år och arrangörer i Göteborg. Det är resultatet av ett samarbete mellan Ungdomssatsningen i Göteborg och Räddningstjänsten Storgöteborg.

Läs vidare »

Stort intresse för praktiknära forskning i skolan

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 14:10 CET

Intresset är stort för praktiknära forskning i Göteborgs Stad. Det visar de många ansökningar till utdelningen av ULF-medel som kommit in från medarbetare inom utbildningsområdet. Totalt har cirka 100 projektskisser skickats in från Göteborgs Stad, kommunala huvudmän i GR och från akademin med idéer om praktiknära forskning.

Vilken blir bästa byggnaden i Göteborg?

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 11:35 CET

Varje år får en byggaktör ta emot priset för ”årets bästa byggnad” av kommunfullmäktiges ordförande. Priset kommer från Per och Alma Olssons fond. Den vinnande byggnaden är den som på bästa sätt uppfyller fondens krav på utformning och användning. Helt enkelt den bästa byggnaden i Göteborg – och nu kan vi berätta vilka som är nominerade till årets pris.

Invigning allaktivitetshus och familjecentral

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 10:00 CET

Invigning allaktivitetshus och familjecentral – en plats för lek och livsviktigheter öppnar i Lundby Den 16 november invigs det nya allaktivitetshuset i Lundby. Verksamheten blir en plats för generationsöverskridande möten och kommer rymma såväl familjecentral som lokaler för allaktiviteter.

Kontaktpersoner 66 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer & kriskommunikation
 • heomnrpeiksp.dijahwvlbdrermyg@iastzcadjushxbusqoetvm.gnmotcxebtzoryfg.orsejm
 • 072-5361099
 • 031-3680531

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • Kommunikation, digitalisering, internationellt arbete, demokrati
 • henfleeknaar.mitehbwnecur@wxstmgadvoshkjusipetdz.gauotbhebjzorekg.rosefe
 • 070-2879702
 • 031-3680603
Direktör för område kommunikation. Tillgänglig dygnet runt vid extraordinära händelser.

 • Presskontakt
 • För frågor om förskola, skola och vuxenutbildning
Kontaktpersoner i Förskoleförvaltningen: Elisabet Nord, förskoledirektör telefon: 031-368 03 88 e-post:... Visa mer

 • Presskontakt
 • För frågor om individ- och familjeomsorg och funktionshinder
Två sektorschefer svarar på övergripande frågor som gäller individ- och familjeomsorg och funktionshinder. Ingvor Gunnarsson, SDF... Visa mer

För frågor om äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Tre sektorschefer samt stadsledningskontorets avdelningschef svarar på... Visa mer

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • canorlvi.poqonvjtugcs.lgahuvlsemtrwzomfa@apvngvgerscedkj.gvxotejebseorqig.alsetz
 • 073-950 40 55
 • 031-3651156

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anxxnanx.bmiilmlenwc@vfxasvdtrnda.vxgobftecuboskrgux.smweof
 • 0736-66 46 37
 • 031-366 42 33

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hauqnnhia.ntbjydorjgnhwbedjiennu@cdqenqvtrkhumgc.gktotxpebihorxdg.zmsecb
 • 0705-62 41 28
 • 031-365 70 17

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • SDF Lundby
 • mawdrijva.bsbeelrnqatsjgsoupn@etlumcndwebyye.gjfotnxebitorcpg.tmsenx
 • 031-3667029
 • 073-0667029

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • SDF Lundby
 • hespllzee.hclazjrsvzseizn@bxlulcndmlbyvl.gyiotbtebzxorrxg.kjseig
 • 031-366 70 35
 • 072-238 48 65

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulwsriddkazg.srjtrpjidtfvaqfllyg.dawahawlezdn@oumahfjofjrnjnalgyinxmnexl.guyotinebtjorxag.twsekm
 • 072-537 86 02
 • 031-365 86 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • sohyfijee.lmkewjrsvdtexyllfa@ncsorbkradhhimwsidnngdeendk.gwtotenebfcordzg.czsesj
 • 031-366 90 32
 • 073-910 27 03

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • anbbnaqa.bfgilohenfi@vehasbrtrlwa.gtgopsteftbofkrgrc.sfee ah
 • 031-366 42 33
 • 073-666 46 37
Presskontakt i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ceimcitzlirea.lkloreofqk@vxrasadtrznahvxisxbinjjgekrn.pagosgtemrboxwrgsu.siseeq
 • 073-950 32 97
 • 031-366 52 83

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • kaodricin.xtkaoarrcxbywf@ogvrgoerygztegfharvrlxzannddasz.gdcotwvebzdorbag.fgseik
 • 0702-18 44 60

 • Presskontakt
 • kommunikationschef
 • SDF Östra Göteborg
 • marxliton.poannskapnrhuhemcg@oojstvkraun.gxjotbuebwxorztg.ilsefl
 • 0767-69 85 83
 • 031-365 47 51

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef - Grundskoleförvaltningen
 • maroriwse.npahjwmarmn@vcgrhgunszdskckobnlaos.glsotisebdsorqjg.ahsesa
 • 031-365 11 37

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Förskoleförvaltningen
 • nibknagb.leoinuadboierteg.pihatpmnre@fbxorugskttolsua.hzgogjteotbobhrgdy.sonern
 • 031-366 70 84
 • 072-353 03 95

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Förskoleförvaltningen
 • somxfixxa.hygrycymvlerge@fitorbnskapoldwa.ezgondteknbokprgsa.sunenk
 • 031-365 10 81
 • 072-856 75 07

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anlrnayq.mheagocnufcssxjonhq@fqxasjxtimxghtietcr.gycotrnebmgorvrg.ibsetk
 • 031- 368 11 48
 • 0702- 79 02 32

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • chovrinsstnoinqwa.kfteourfuvorzes@dmsbjuk.hxgobztezzbortrgqh.svcexq
 • 031-368 17 16
 • 070-761 17 16

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • anxoderdrsqa.sadahzclbgzernbg@gdtrjsafzfikmkkozinthdorssetje.gpdotueebnkorlng.psseva
 • 031-368 23 29
 • 0728-56 54 29

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • mimia.vomamynfrcrestdsgpsooln@rpponcnfgl.gdfotobebmaorplg.oqsemz
 • 031-365 57 57
 • 070-266 38 92

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • maoxthhviagfs.castqoenzobatrcksm@pheonjqf.skgocftejibogmrgne.svuevp
 • 0739-10 27 02
 • 031-365 59 54

 • Presskontakt
 • Pressansvarig kommunikatör och redaktör
 • Press, kundtidning, extern kommunikation, GreenhackGBG, vatten- avlopp- och avfallsfrågor
 • ulvfrijzkaks.nksaeiazejzr@iakrieetuxslocopfwpowjchqovaurttjkenop.gywotelebkmorhmg.svsejo
 • 031-368 27 80
 • 0767-990501

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • nigvkevc.vtqaliulssbtrsnomgl@kcmultxtuaqr.psgozstegzbodtrgpa.sliens
 • 0706-63 63 43
 • 031-368 32 02

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • jewsnnyxy.bxjoinhafonshisoycn@vvkuzaltyqurxx.ggiotvoebdporokg.nvseup ij
 • 0707-64 13 99
 • 031-368 36 43

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • asqja.ovnoyrhlvnstmkroeum@jfkurvltnfurco.gqiotkuebfgormog.qoseuo
 • 0761-15 90 01
 • 031-368 32 04

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • liursafc.kdllaskngdi@igwofntf.msgogeteqhbonvrgnw.ssmeib
 • 031-368 21 21
 • 072-856 73 07

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • stcfinlua.bxhailllte.hwwelwdlqtqviflstdj@kfkomwi.gjnotdrebtporxgg.lhseqp
 • 031-368 08 09
 • 0702-96 04 39

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Färdtjänsten
 • herelervnebw.mxjohlmliown@kftrbuafcyikgnkoxfntnaoriaetrw.grwotukebwdorttg.ossera
 • 0739-10 28 85
 • 031- 41 96 68
Färdtjänsten är sedan 1 mars 2017 en sektor inom Trafikkontoret

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ulujlayn-cauarfdinti.mcfobomeruvg@ycsogmcixfalwkrelnsuqwrsgp.gzsotmuebqoorzmg.rrserp
 • 031-367 90 04
 • 0707-99 99 23

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • Medierelationer
 • prvzesxys@oymisxljbao.jmgobztervboxjrgpf.sflers
 • 031-368 38 00

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • jovnangenaqo.gaslavyd@erarpgkioovnesamuvndiwenyl.gevotamebqloruwg.ydseas
 • 072-856 69 81
 • 031-701 50 21

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • niupnaxr.wzpiksilawwndfbervw@shwtadzdsbrrenuvikrsizgonuqencg.gchotqwebueorjeg.jyseic
 • 031-368 07 14
 • 0707-62 20 41

 • Presskontakt
 • Lista med presskontakter hos de kommunala bolagen. Se också respektive bolags webbsida
Boplats Göteborg AB Mats Ekblad Telefon: 031-10 02 54 E-post: mats.ekblad@boplats.se Maria Meyer-Martins Telefon: 031-10 02... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • joodakjbimuo.ktsarbelsctsofgn@bfstshadvoshmyusuqetag.gtrotduebuhorhbg.zpsewp
 • 0702-88 69 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • lidrsanj.niiylvpenvf@spjtanqdsuihuarseyst.jqgoatteseboylrgyg.sbaebo
 • 0739-10 25 86
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • guocstmhafdv.gndotsnhbrzergdg@qrsthhadjoshmxushwethu.glootaceblyorqpg.awsefz
 • 073-666 25 69
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • heellebsnatt.miiunodthenerzl@sictakcdssehugcsefxt.evgodeternbotxrgqh.sniedt
 • 072-209 01 43
 • 031-368 03 09
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • aljpicnfe.yuvennrnvlerrpssdzonuy@sectavmdsymhuodselgt.tcgorpteudbocbrgwi.svgego
 • 070- 430 02 77
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • rogobedtrtjt.avqndneerexssqqonmk@sdctaawdspmhuvcsegot.iwgoxwtegbboozrggm.seeebw
 • 072-856 69 26
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • emxriqvk.oqpakzlmqogrvbenzq@sritagedsyxhuhiselmt.ysgocrteciboucrgcd.sthewq
 • 072-856 54 94
De politiska partierna använder egna kanaler för att kommunicera med press och medier. Men de politiska pressekreterarnas... Visa mer

Om Göteborgs Stad

Göteborg är en växande stad, med uppdraget att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. En hållbar stad - öppen för världen.

Omgivet av klippor, skogar, sjöar och havet i väster ligger Göteborg, Sveriges näst största stad med nära 560 000 invånare. Här finns det mesta du kan förvänta dig av en storstad - men med nära avstånd till allt.

I Göteborgs Stad arbetar drygt 50,000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och utveckla Göteborg till en hållbar stad, som är öppen för världen.
Just nu händer det mycket i Göteborg! Staden växer kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för ytterligare 150 000 fler göteborgare år 2035. En sådan förändring kräver att vi tänker hållbart. Vi strävar mot ett jämlikt Göteborg, där alla kan leva ett gott liv.

Koncern