Skip to main content

Roks på Aftonbladet debatt: Politiker, samla er!

Nyhet   •   Sep 24, 2014 09:21 CEST

Roks uppmanar riksdagspartierna till samarbete över blockgränserna, mot mäns våld mot kvinnor. "Låt den här mandatperioden gå till historien som den då de politiska partier som står för allas lika värde tillsammans tog tag i vårt största samhällsproblem för kvinnor, tjejer och barn: mäns våld", skriver ordförande Karin Svensson på Aftonbladet Debatt.

Roks och våra medlemsjourer får alltid höra från politiker hur viktigt vårt arbete är, och när vi arrangerar debatter och utfrågningar är partierna förvånansvärt eniga när det gäller frågor om mäns våld mot kvinnor.

Efter valet den 14 september blev Sverigedemokraterna riksdagens tredje största parti. Det är ett parti som står långt ifrån Roks grundläggande värderingar om alla människors lika värde, och som Roks menar saknar relevanta förslag i våra sakfrågor.

Därför uppmanar nu Roks ordförande Karin Svensson de 7 riksdagspartier som står för allas lika värde att använda den här mandatperioden till att finna konstruktiva lösningar över blockgränserna för att motverka mäns våld mot kvinnor, den fråga de säger enar dem.

På Aftonbladet Debatt idag listar Roks tre frågor som politikerna kan börja med: att ge ett konkret besked i finansieringsfrågan, att ta fram en handlingsplan för att implementera sexualbrottslagstiftningen, och att stärka barns skydd mot övergrepp.