Skip to main content

Uttalande från Roks årsmöte 2014: Myndigheter, ta hjälp av ideella kvinno- och tjejjourer för att höja er kunskap om mäns våld mot kvinnor!

Nyhet   •   Maj 12, 2014 10:35 CEST

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks årsmöte samlade fler än 140 kvinnor från 53 kvinno- och tjejjourer på Arlanda, Stockholm. Årsmötet antog följande uttalande:

Roks är den enda riksorganisation i Sverige som enbart arbetar för och med kvinno- och tjejjourer. I och med detta har Roks genom sina medlemsjourer en unik expertis om mäns våld mot kvinnor. I trettio år har våra kvinno- och tjejjourer mött kvinnor och tjejer utsatta för detta våld. Under årsmötet lyfte medlemsjourerna det stora problemet att kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld inte får det stöd de har rätt till av samhället.

Jourerna har flera konkreta fall från verkligheten. Hos exempelvis socialtjänsten förekommer att kvinnan först lovas hjälp, men när mannen som utsatt henne för våld kommer med i utredningen svänger stödet ofta till hans fördel. Hans omfångsrika och detaljerade anklagelser mot kvinnan, där han påstår att hon är inkompetent, varken kan diska eller ta hand om barn, ställs mot kvinnans redogörelse av våld. Hon säger sällan något negativt om mannen, utan lyfter endast det faktum att han slår henne.

Den som vet vilka konsekvenserna blir av att leva under psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld förstår att kvinnans ofta korta och fragmenterade berättelse är ett uttryck för hennes utsatthet. Hon har normaliserat våldet. Hon tar på sig skulden och skyddar förövaren. Han talar om hennes oförmåga att diska. Hon talar om sin utsatthet för våld. När myndigheten lägger större vikt vid hans berättelse än hennes osynliggörs våldet. Resultatet blir att stödet utfaller till mannens fördel. Det är skrämmande att representanter för samhället ännu år 2014 inte kan se kvinnans utsatthet och ge henne stöd.

Exemplet ovan gällde socialtjänsten, men Roks årsmöte uppmanar hela samhället att ta hjälp av sina lokala kvinnojourer och tjejjourer för att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Polismyndigheten, lärarkåren, rättsväsendet, vården, lokala medier: Alla yrkesgrupper möter kvinnor, tjejer och barn utsatta för våld. Kvinno- och tjejjourerna finns här med vår expertis som en kunskapsbank för er att räkna med. Vi kan våldet. Vi har sett konsekvenserna av det i mer än 30 år. Vi ger er vår expertis. Nu får ni agera. Kom till oss! Vi kommer att berätta allt vi vet. Det handlar om kvinnors och tjejers liv.