Skip to main content

Att döda en kvinna i hemmet ger inte livstid

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 16:29 CEST

Utvecklingscentrum i Göteborg, den juridiska instans som har övergripande ansvar för våldsbrottsutredningar, ska nu granska domar som rör dödligt våld mot en kvinna i en nära relation. Man har begärt in alla morddomar sedan den 30 mars i år för att granska dem. Detta efter att Högsta Domstolen valt att döma en man till tio års fängelse – inte livstid – efter att han mördat sin sambo med knivhugg och strupgrepp när hon låg skyddslös i parets säng.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, välkomnar den förestående juridiska granskningen och menar att det är anmärkningsvärt att den här typen av våld inte betraktas som grövre.

– Det är oerhört upprörande att män som mördat sin sambo dömts till endast tio års fängelse, säger Lina Ploug, ordförande i Roks. Signalen blir att domstolarna betraktar mäns våld mot kvinnor i nära relationer som ett mindre allvarligt brott, trots att det borde vara tvärtom. Att våldet begås i nära relation bör ju betraktas som en försvårande omständighet.

– Kvinnojourerna möter dagligen kvinnor som lever med våldsamma män, och som fruktar för sina liv, säger Lina Ploug. Att rättsväsendet så uppenbart inte tar detta våld på allvar är en djup kränkning mot dessa tusentals kvinnor. Då spelar det ingen roll hur mycket politikerna lovar att mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga. Hur ska vi kunna tro på det?

Kontakt:
Lina Ploug, ordförande i Roks
Tel: 0730-23 47 91
E-post: lina.ploug@roks.se

Ingetora Gumbel, pressekreterare
Tel: 070-552 99 49
E-post: pressek@roks.se

Roks
Hornsgatan 66, 1 tr
118 21 Stockholm
08-442 99 30
Fax: 08-612 73 25