Skip to main content

Britta Bjelle tilldelas Roks hederspris för Livslång kvinnogärning

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2019 16:33 CEST

Britta Bjelle tilldelas Roks nya hederspris Livslång kvinnogärning. Foto: Riksdagen.

Britta Bjelle tilldelas Roks första hederspris för Livslång kvinnogärning. Priset delas ut i samband med att Roks pris Årets kvinnogärning fyller 20 år.

- Det känns mycket betydelsefullt för mig att Roks vill tilldela mig sitt hederspris. Jag känner mig tacksam och uppskattad. Arbetet med Kvinnovåldskommissionen och forskning kring våld mot kvinnor känns alltjämt både angeläget och meningsfullt. Mäns våld mot kvinnor utgör ett allvarligt samhällsproblem och Roks arbete är mycket viktigt för att motverka detta. Jag önskar Roks lycka och framgång i Ert fortsatta arbete med att agera för kvinnofrid, säger Britta Bjelle.


Motiveringen till Livslång kvinnogärning:

Britta Bjelle får priset för sitt mångåriga och konkreta arbete, på högsta politiska nivå i Sverige, med frågan om mäns våld mot kvinnor. Som ordförande i den första stora statliga utredningen om mäns våld mot kvinnor, den så kallade Kvinnovåldskommissionen, ledde Britta Bjelle under 90-talet det arbete som slutligen mynnade ut i en världsunik lagstiftning om mäns våld mot kvinnor – brottet grov kvinnofridskränkning – och som gav erkännande och plats åt kunskaper vunna ur kvinnojoursrörelsens och den feministiska forskningens arbete. Som ordförande för riksdagens justitieutskott var Britta Bjelle avgörande för utvecklingen av svensk lagstiftning rörande ett förbud mot köp av sexuella tjänster.

Britta Bjelle byggde upp och ledde Brottsoffermyndigheten inom vars verksamhet brottsofferforskning och stöd till brottsoffer gavs institutionell inramning. Myndigheten beställde och ansvarade för den första nationella omfångsundersökningen om mäns våld mot kvinnor i Sverige, Slagen dam, som resulterade i banbrytande kunskap om kvinnors och tjejers våldsutsatthet för mäns och killars våld och gav centrala bidrag till metodutvecklingen på fältet.

Britta Bjelles insatser i svensk politik på fältet mäns våld mot kvinnor är obestridliga, enastående och ovärderliga. Roks ger henne sitt hederspris Årets kvinnogärning 20 år för hennes insatser.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter. 

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube