Skip to main content

Gömda kvinnor i nytt upprop

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 10:54 CET

Upprop för gömda kvinnor

"Sedan #metoo startade i oktober har vi sett kända kvinnor går ut och berätta om sexuella trakasserier och övergrepp. Vi har sett yrkesgrupp efter yrkesgrupp i stora upprop. Vi har till och med fått höra kvinnor som utsatts i prostitution och kvinnor som lever under hot om våld i hederns namn.
Men det finns en grupp utsatta kvinnor vars röster inte hörts alls, varken tidigare eller under #metoo. Det är vi kvinnor som tvingats fly och leva gömda för att undkomma mäns sexuella våld.

Nu startar ett upprop under hashtagen #gomdakvinnor!

När en relation utvecklas till något hotfullt, obehagligt och farligt och man väljer att bryta sig loss och fly hamnar vi i en situation som kan pågå så länge som båda parter lever. Varje kvinna som väljer att fly och leva gömd gör det för att hon vet vad som kan hända om mannen hittar henne: hennes liv är i fara. Att fly och leva gömd är aldrig någon lätt väg, men för vissa av oss är det enda valet för att överleva.
Många kanske får skydd på en kvinnojour en första tid, men livet som gömd kan för många bli en mångårig eller kanske rentav livslång kamp för att hitta lösningar så att vi kan känna oss lugna och trygga och inte bli hittade. Det finns olika möjligheter att hålla sig dold, men ofta kan det leda till att vi får problem att bli trodda av myndigheter och människor som aldrig hört talas om någon i en liknande situation.
Vi kvinnor som lever gömda vet inte hur många vi är (och troligen ingen annan heller)!
Därför uppmanar vi nu alla er som lever gömda runt om i landet eller utomlands att skriva ner era berättelser och skicka in dem anonymt. Vi hoppas att vi genom att göra våra röster hörda för en gångs skull kan belysa problemet och få myndigheter, politiker och andra att se vår situation och hjälpa oss att skapa skydd och stöd!
Du som har någon erfarenhet av att leva som gömd, skriv ner din berättelse och skicka in! Du kanske lever på skyddat boende just nu, har gjort det tidigare, eller har byggt upp ditt liv på nytt på en ny ort - men hela tiden med rädslan för att din förövare ska hitta dig.
Vi kommer att behandla din berättelse helt konfidentiellt, dvs din identitet kommer aldrig röjas.
Din text kommer att anonymiseras ytterligare och redigeras eller kortas innan vi publicerar uppropet, där det viktiga är att ingen ska förstå vem du är och var du finns!
Med hopp om att vi äntligen kan bli hörda!"

Uppropet #Gömdakvinnor genom initiativtagaren ”Anna”

Du kan skicka in din berättelse genom att klistra in den i formuläret nedan eller mejla den till gomdakvinnor@gmail.com

https://goo.gl/forms/oaHBXrGU3ovOXVdC2

Mejla från en adress som du inte kan identifieras genom, till exempel en tillfällig adress.
OBS! Det är inte Roks som står bakom uppropet, vi hjälper endast till att sprida kunskap om det. 
För den journalist som vill intervjua initiativtagaren bakom uppropet går hon att nå via mejl på 

gomdakvinnor@gmail.com

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube