Skip to main content

Nej till surrogatmödraskap - utredaren lyssnade på kvinnorörelsens argument

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 16:27 CET

– Vi är glada över att utredningen lyssnat på kvinnorörelsens argument, tex risken att kvinnans kropp blir en handelsvara och att man inte kan garantera att kvinnor inte utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Och att det faktiskt inte är en mänsklig rättighet att till varje pris få bli förälder till ett barn, säger Roks ordförande Zozan Inci. 

Regeringen gav lagman Eva Wendel Rosberg i uppdrag att utreda om altruistiskt surrogatmoderskap ska bli tillåtet i Sverige. I dag överlämnade hon sina förslag till justitieminister Morgan Johansson.

– Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, säger Eva Wendel Rosberg. 

Ett annat skäl till utredarens ställningstagande är att det finns en regel i Sverige som säger att den kvinna som bär och föder ett barn också blir dess rättsliga mor. Eva Wendel Rosberg menar att respekten för surrogatmoders rätt till självbestämmande kräver att hon måste kunna få ändra sig och till exempel göra en abort eller välja att behålla barnet när det är fött.

– Vi är lättade och glada att utredaren inte anser att surrogatmödraskap ska tillåtas inom den svenska vården, inte ens om surrogatmodern ställer upp frivilligt och utan betalning, säger Zozan Inci.

– Nu hoppas vi att regeringen tar till sig utredningens slutsatser och går vidare med att utreda förbud mot altruistiskt surrogatmödraskap, säger Zozan Inci.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med omkring 100 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.  Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

För mer information om Roks, följ oss på:
Newsroom
Facebook
Twitter
Youtube